ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • О.М. Калина Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Формування нових підходів до розвитку суспільства, впровадження та застосування інноваційних енергозберігаючих технологій у соціальній сфері, які б одночасно забезпечували стале економічне зростання та покращення або принаймні збереження навколишнього середовища сьогодні є надзвичайно важливим.

Аналіз іноземного досвіду реформування соціальної сфери у напрямку енергозбереження дозволив дійти висновку про необхідність формування власної інноваційної моделі реформування соціальної сфериі, орієнтованої на розвиток інноваційних проектів з енергозберігаючих технологій [1].

Проведене дослідження дозволило визначати основні проблеми впровадження інноваційних проектів з енергозберігаючих технологій у соціальній сфері в Україні [2]:

‒       не зацікавленість держави у розвитку енергозбереження та відсутність інституційної та фінансової підтримки у цьому напрямку;

‒       низький рівень бюджетного фінансування программ енергозбереження;

‒       здебільшого повна відсутність власних фінансових ресурсів для цілей енергозбереження;

‒       відсутність будь-якого впливу на споживачів енергетичних ресурсів з метою підвищення їхньої зацікавленості в енергозбереженні;

‒       недооцінка ролі соціальної сфери в енергозбереженні;

‒       низька, а часто і повна відсутність зацікавленості споживачів у реалізації інноваційних енергозберігаючих проектів;

‒       недостатня кількість кваліфікованого персоналу.

У розвинених країнах світу програми підвищення енергетичної ефективності діють досить давно і дають значний ефект. Незважаючи на особливості впроваджуваних заходів в кожній країні, велика частина досвіду енергозбереження може бути перейнята і використана в нашій країні.

На даному етапі розвитку енергозбереження, дуже слабо підготовлена правова основа для подальшого розвитку, та й конкретний механізм впровадження енергозберігаючих інновацій не опрацьований. Основним споживачем енергосервісних послуг стають підприємства бюджетної сфери. Особливості роботи з такими підприємствами повинні бути опрацьовані в державній програмі енергозбереження.

Сфера енергосервісних послуг знаходиться на стадії зародження. Є необхідність в найкоротші терміни провести великий обсяг робіт по всій країні. Перспективною формою договору для таких послуг може стати енергосервісний договір. Основна його особливість -можливість не відволікати додаткові кошти, а вести оплату за рахунок економії.

При роботі з бюджетними організаціями виникають свої особливості і проблеми. Це в першу чергу низька інформаційна та законодавча база при оплаті послуг бюджетними організаціями. Об'єкти часто не відповідають існуючим нормам. При цьому немає чітко сформульованого законом алгоритму роботи бюджетних організацій з енергосервісними компаніями.

Таким чином, на даний момент існує низки проблем які стоять на перешкоді впровадження інноваційних проектів енергозбереження у соціальній сфері в України. Впровадження таких в Україні проектів є скоріше виключенням, фінансуються переважно за рахунок не бюджетних коштів, і не рідко на рівні споживачі енергетичних ресурсів не стоять у пріоритетних напрямках розвитку. Проте розвиток інноваційних енергозберігаючих технологій є однією із стратегічних цілей розвитку України.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Давиденко В. В.

Посилання

Ачкасов І.А. Управління інноваційними програмами енергозбереження / І.А. Ачкасова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук.ін. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. У. Даля, 2014. - № 3.

Сухонос М.К. Використання інформаційних систем і технологій для муніципального утворення і систем енергозабезпечення міст / МК. Сухонос // Электрические сети и системы. – К.: «АДЕФ – Украина», 2013. - № 6. – С. 58-62.

Опубліковано

2016-05-08

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.