ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Н.М. Лавренчук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Діяльність будь-якого підприємства в сучасних умовах піддається пливу різноманітних факторів. Вчасне реагування на зміни, що відбувається в середовищі функціонування підприємства, дозволяє не лише уникнути потенційній загрозі, але й отримати нові можливості для розвитку підприємства.

Сучасний світ характеризується бурхливим розвитком технологій, які здатні значно удосконалити діяльність бізнесу. Одним із ключових трендів є хмарні технології, які за прогнозами експертів в найближчій перспективі здійснять глобальний вплив на усі сфери людського життя.

Хмарні технології визначають як модель для забезпечення безперервного та повсюдного доступу до загального пулу обчислюваних ресурсів (мереж, серверів, центрів зберігання даних, додатків і сервісів), що можуть бути швидко надані та налаштовані з мінімальними управлінськими затратами та зверненнями до провайдера [1, с.1]. По суті, хмара – це можливість доступу до великого об’єму інформації в будь-який момент часу та місці з будь-якого пристрою, що має доступ до Інтернету, на комерційній основі. Використання хмарних сервісів у діяльності підприємства дозволяє значно економити на ресурсах за рахунок [2]:

‒      зменшення витрат на створення центрів обробки даних, купівлю серверного та мережевого обладнання, апаратного і програмного забезпечення;

‒      відсутності потреби утримання офісних приміщень (оскільки робочі дані зберігаються у хмарі, працівники мають можливість працювати віддалено, а керівник контролювати їх  роботу);

‒      скорочення витрат на утримання персоналу.

Важливою перевагою хмарних технологій є забезпечення безпеки інформації та безперервності роботи. Збереження інформації в хмарі, на відміну від серверів та комп’ютерів, які можуть бути вилучені або виходити з ладу, дозволяє захистити підприємство від негативних зовнішніх впливів.

Хмарні технології набувають все більшого поширення у світі, в той час як в Україні їх розвиток знаходиться на етапі формування. За даними Gartner до 2020 року прогнозується зростання світового ринку хмарних технологій з 4% до 65% [3].

Ще одним сучасним трендом є «Інтернет речей» – мережа фізичних об'єктів, в які вбудовуються датчики, приводи та інші пристрої, що можуть передавати або збирають інформацію про ці об'єкти. Дані, отримані від пристроїв можуть бути проаналізовані з метою оптимізації продуктів, послуг і операцій [4]. Задум технології «Інтернет речей» полягає  в тому, що підключені пристрої і додатки можуть розуміти контекст реальної ситуації і пропонувати людині рішення, не чекаючи на його запити.

Переваги використання «Інтернету речей» для підприємства полягають у наступному:

‒      зменшення витрат за рахунок оптимізації бізнес-процесів;

‒      отримання додаткового прибутку (впровадження технології «Інтернет речей» створює перспективи для розвитку нових видів послуг та товарів);

‒      зменшення ризиків;

‒      підвищення продуктивності;

‒      підвищення якості обслуговування клієнтів.

На сучасному етапі використання технології «Інтернет речей» в Україні відзначається значною результативністю: вітчизняні проекти поступово залучають інвестиції, а деякі з них уже завоювали позиції на ринку.

Таким чином, впровадження сучасних технологій дозволяє оптимізувати бізнес-процеси підприємства, скоротити витрати ресурсів, підвищити продуктивність, що забезпечує зростання прибутку підприємства та перехід на новий етап його розвитку.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Дунська А.Р.

Посилання

Sarga, L., 2012: Cloud Computing: An Overview Journal of Systems Integration 3 (4), – pp. 3-14.

Перспективи розвитку ринку хмарних обчислень в Україні: переваги та ризики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1191/.

Як «хмарні» технології можуть допомогти бізнесу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://msb.aval.ua/news/?id=24579

The Internet of Things: Sizing up the opportunity [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/1QSxUP4

Опубліковано

2016-05-08

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.