ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОГО КОНТРОЛІНГУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Олена Миколаївна Савицька Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • А.Ю. Скляр

Анотація

В умовах загострення політичної та економічної кризи в Україні, нестабільності зовнішнього та внутрішнього бізнес середовища, актуальним для суб’єктів підприємництва залишається необхідність формування допоміжних заходів з удосконалення систем управління підприємствами з метою запобігання впливу кризових ситуацій на результативність їх діяльності. Зазначені умови пов’язані також із розвитком у світі науково-технічного прогресу, інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій, зростанням рівня конкуренції на зовнішньому і внутрішньому ринках України, у тому числі в різних галузях промисловості, та некерованістю впливу зовнішніх факторів на діяльність суб’єктів господарювання, що змушує їх самостійно вирішувати глобальні проблеми в організації та безперервно адаптуватись до трансформаційних змін бізнес середовища. Підприємствам, в період кризових ситуацій, для ефективного їх функціонування та підвищення рівня прибутковості, доцільно застосовувати такі інтегровані системи управління на основі сучасного програмного забезпечення для промислових підприємств, які забезпечують оперативність аналітичної обробки звітної документації й фінансової інформації та надають можливість вчасно впроваджувати превентивні заходи й оперативно приймати управлінські рішення керівництвом.

Одним із сучасних модулів програмного забезпечення в системі контролінгу суб’єктів підприємництва, орієнтованих на антикризове управління є антикризовий контролінг, який надає можливість компаніям бути готовими до оперативного реагування на будь-які зміни на ринку, формувати цінність товарів (робіт, послуг), дозволяє вчасно вирішувати поставлені завдання й досягати цілей. Антикризовий контролінг ‒ це підсистема (модуль програмного забезпечення) інтегрованої системи контролінгу промислового підприємства, що забезпечує топ менеджмент компанії інформацією щодо антикризового управління компанією, виконує функції контролю використання ресурсного потенціалу підприємства та мінімізації ризиків на підприємстві, а також забезпечує результативне функціонування діяльності компанії в довгостроковому і короткостроковому періодах. Підсистема антикризового контролінгу в загальній інтегрованій системі контролінгу промислового підприємства є важливим елементом інформаційно-аналітичного забезпечення загального механізму успішного функціонування компанії. Зазначена підсистема надає менеджерам аналітичну інформа­цію, необхідну для оперативного управління та раціонального використання ресурсного потенціалу компанії; забезпе­чує життєдіяльність організації на рівні стратегічного управління; допомагає оптимізувати витрати та підвищувати показники ефективності й результативності ведення бізнесу; здійснює підготовку під­приємства до незапланованих змін; діагностує проблеми, що виникають в системі управління ресурсним забезпеченням; поліпшує координацію дій в організації за рахунок раціонального використання робочого часу співробітниками компанії; забезпечує довготривале й успішне функціонування підприємства та його структурних підрозділів тощо. Основними передумовами формування системи антикризового контролінгу на підприємстві є необхідність: дослідження основних показників ефективності (результативності, доходності, рентабельності, прибутковості) діяльності підприємства за допомогою системного підходу та комплексного використання методології контролінгу (у тому числі за методологією моделі Дюпон); на основі результатів аналізу підсистеми антикризового контролінгу виявити проблеми/переваги неефективності/ефективності управління в організації; ознайомити персонал підрозділу контролінгу підприємства з новою методологією оцінювання ефективності управління на засадах антикризового контролінгу (проведення семінарів, тренінгів для персоналу); розроблення програми раціонального використання ресурсного потенціалу та планування витрат на запровадження підсистеми антикризового контролінгу; запуск в дію підсистеми антикризового контролінгу та її тестування; удосконалення та адаптація підсистеми антикризового контролінгу.

Підводячи підсумки, зазначимо, що підсистема контролінгу на підприємстві на засадах антикризового управління включає в себе інтеграцію двох важливих функцій контролінгу: контроль за використанням ресурсного потенціалу суб’єктом підприємництва та формування програми превентивних заходів в системі його управління, які, при їх реалізації, забезпечують ефективне функціонування діяльності компанії у майбутньому, не тільки в кризових ситуаціях, а також при управлінні ризиками та запобіганні банкрутства. Таким чином, в умовах сьогодення впровадження антикризового контролінгу надає можливість суб’єктам господарювання підвищувати ефективність функціонування бізнесу та успішний розвиток.

Біографії авторів

Олена Миколаївна Савицька, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

к.е.н., доцент

А.Ю. Скляр

студент

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.