ІННОВАЦІЙНИЙ РЕЙТИНГ КРАЇН: ДОСВІД ЄС

Автор(и)

  • О.Т. Артеменко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Інновації у світовій економіці є ключовими факторами підвищення конкурентоспроможності країн світу, у т.ч. країн ЄС, та мають важливе значення в умовах глобалізації. Щорічні звіти Європейської комісії – Innovation Union Scoreboard [1] надають інформацію про результати науково-дослідницької та інноваційної діяльності країн ЄС та інших країн світу, визначають  сильні і слабкі сторони їх інноваційного розвитку, допомагають державам і бізнес-структурам зосередити увагу та свої зусилля на вдосконаленні їх інноваційної діяльності. Європейська комісія сприяє розвитку інноваційної діяльності за рахунок надання інформації про нові товари та послуги, встановлює пріоритети Європейської комісії з інновацій, підтримує розвиток інновацій в основному через програму фінансування наукових досліджень, проектів, розробок та інновацій - Горизонт 2020, сприяє комерціалізації інновацій в ЄС, прискорює розвиток перспективних технологій, проводить моніторинг ефективності інновацій та інноваційної діяльності з метою виявлення подій, які вимагають зміни політики модернізації промислової бази ЄС, державного сектора й соціального розвитку країн ЄС, формує єдиний ринок інтелектуальної власності й стандартів інноваційного розвитку, тощо.

Основним показником інноваційного розвитку ЄС є показник результативності (ефективності, продуктивності) інноваційного розвитку кожної з держав-членів ЄС. Основними показниками для надання порівняльної оцінки інноваційного розвитку є: інноваційний індекс, інтелектуальні активи, економічні ефекти, людські ресурси (висококваліфікована робоча сила, населення у віці 20-24 років із закінченою вищою освітою), фінансові інвестицій для наукових досліджень, проектів, підприємництво (інноваційні малі та середні підприємства).

Згідно європейського рейтингу інновацій держави поділяються на групи:

– група інноваційних лідерів (Innovation leaders), яка включає в себе держави, продуктивність інновацій яких більше 20% від середнього значення показника серед країн ЄС.

– група інноваційних послідовників (Innovation followers) включає в себе держави з продуктивністю, менше 20% і вище 90% від середнього показника в країнах ЄС (у 2015 р. це: Австрія, Бельгія, Франція, Ірландія, Люксембург, Нідерланди, Словенія і Великобританія).

– група помірних новаторів (Moderate innovators) включає в себе держави, де продуктивність інновації нижче, ніж середнє значення показника продуктивності інновацій в країнах ЄС при відносній швидкості продуктивності від 50% до 90%. Це країни: Чехія, Хорватія, Кіпр, Естонія Греція, Угорщина, Італія, Литва, Мальта, Польща, Португалія, Словаччина та Іспанія.

– група скромних винахідників (Modest innovators) включає держави, де рівень інноваційної діяльності значно менше 50% ніж в країнах  ЄС. Ця група включає в себе такі країни як Болгарія, Латвія та Румунія.

За даними звіту Innovation Union Scoreboard 2015 р., Швеція підтвердила власне інноваційне лідерство. За нею слідують Данія, Фінляндія, Німеччина, як європейські інноваційні лідери. У порівнянні з 2014 р, продуктивність інновацій збільшилася в 15 країнах ЄС, у той час як цей показник знизився в 13 інших [1]. Болгарія має 3,1% середньорічного темпу зростання ефективності інновацій і має рівень інноваційної діяльності 46%. Латвія має більший приріст продуктивності інновацій, порівняно з країнами четвертої групи, що складає 3,4%. Через збільшення витрат на Non-R&D інновацій в 2014 році, Латвія має 49% рівня інноваційної діяльності. В Румунії у зв'язку з різким зниженням продажів нових інноваційних продуктів в 2013-2014 рр., рівень продуктивності по відношенню до ЄС знизився до 37%. Порівнюючи з інноваційними країнами-лідерами, Швеція має інноваційний індекс 0,3%, а продуктивність інновації збільшилася до 34%, Данія збільшила інноваційний індекс на 1,9%, а продуктивність інновацій становить 33%, у Фінляндії на 0,1%, що становить 32% продуктивності інновацій і у Німеччині на 0,6%, що досягає 31% в 2014 році [1, c. 19].

Отже, інноваційна діяльність у країнах ЄС зростає, порівнюючи з США та Японією. Країни-лідери з інновацій випереджають за високими показниками ділової активності, R&D витрати в бізнес-секторі, людські ресурси. Ці країни більше інвестують в дослідження та інновації і мають набагато більше кваліфікованої робочої сили. Згідно даних звіту [1] ЄС випереджає Австралію, Канаду і всі країни БРІКС (Бразилія, Російська Федерація, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка).

Науковий керівник: к.е.н., доцент Савицька О.М.

Посилання

Innovation Union Scoreboard 2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/files/ius-2015_en.pdf.

Опубліковано

2016-03-09

Номер

Розділ

Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.