ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ СИСТЕМОЮ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • М.А. Ткачук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Сьогодні успіх промислових підприємств виражається в формуванні стійкої конкуренції на ринку. За рахунок оптимізації витрат та раціоналізації процесу виробництва підприємства виходять на новий рівень, що дозволяє пристосовуватись до динамічних змін ринкового середовища. Важливим механізмом управління матеріальними та інформаційними потоками є логістична система, яка інтегрує ці елементи створюючи єдину цілісну систему. Виходячи з вище викладеного представлене дослідження щодо визначення особливостей управління логістичними системами є актуальним.

Для розуміння поняття логістичної системи, як механізму управління, варто розглянути логістичну систему як “спеціально організовану інтеграцію логістичних елементів (ланок) у межах певної економічної системи для оптимізації процесів трансформації матеріального потоку” [1, с.16]. Практично цей процес можна уявити при переміщенні, транспортуванні та передаванні замовлення споживачу. Ефективна дія управління логістичною системою виражається в її гнучкості.

При управлінні логістичною системою промислового підприємства слід звернути увагу на цілісність процесу та його системність. Це дозволяє ефективно організувати цілий комплекс логістичних операцій, які вираженні в матеріальних, інформаційних та фінансових потоках.  Розглянувши ці елементи, слід зазначити, що матеріальні та фінансові потоки направлені на мінімізацію матеріаломісткості продукції та логістичних витрат. Щодо інформації, то управління цим потоком направлене на максимізацію обсягу інформації про збут товару, ринок та виробництво в цілому.

Ефективність менеджменту логістикою на промислових підприємствах залежить від вибору раціональної системи, якою будуть керуватись логістичні процеси. Найбільш доцільними та ефективними системами є: система “точно в строк” (JIT), планування матеріальних потреб (MRP та MRP II), планування ресурсів підприємства (ERP та ERPII) та інші.

Найбільш дієвою та гнучкою є японська система JIT, вона заснована на формуванні синхронізації процесу поставки продукції в необхідній кількості та в зазначені терміни. Така система ефективна для серійного виробництва та передбачає зменшення запасів, виключення складських витрат та витрат на зберігання продукції.

Системи MRP та MRP II дозволяють планувати потреби виробництва в матеріальних ресурсах, яка для визначення потреб використовує інформацію про структуру и технологію виробництва кінцевого продукту, календарний план виробництва, дані складських запасів, договорів поставки матеріалів и комплектуючих [2, с.336]. Ця система широко використовується при дискретному виробництві, що має складний виробничий процес та великий асортимент товару. Системи ERP та ERPII забезпечують автоматизацію логістичних процесів та дають можливості керування зв’язками між всіма етапами поставок. За допомогою цієї системи підприємству вдається зменшити кількість виробничих операцій при цьому досягти мінімізації собівартості продуктів.

Враховуючи, що існує велика кількість інших систем, які б могли дати більше ефекту при сполученні їх в один метод управління логістичними процесами для деяких підприємств було б доцільно поєднувати ці системи та використовувати окремі їх принципи в одній системі. Це допоможе утримувати більш гнучку позицію на ринку та стане значною перевагою над конкурентами.

Розробка логістичної стратегії є невід’ємним елементом управління логістичною системою на промисловому підприємстві. Вона поєднує в собі комплекс дій, що виражаються в плануванні, регулюванні та управлінні логістичними потоками. Як наслідок ці процеси дають можливість підприємству зменшити витрати на збут, виробництво та транспортування продукції.

Таким чином, за умови впровадження логістичної системи промислові підприємства відкривають перед собою можливість інтегрувати різні потоки формуючи при цьому єдину систему, яка дозволяє зменшити логістичні витрати та підвищити конкурентоспроможність.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Малик І.П.

Посилання

Література:

КрикавськийЄ.В.,Логістичні системи: Навч. посібник./Крикавський Є.В., Чорнописька Н.В. – Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2009. – 264 с.

Плескач В. Л. Інформаційні системи та технології на підприємстві: Підруч. / В. Л. Плескач, Т. Г. Затонацька. – К.: Знання, 2009. – 520 с.

Опубліковано

2016-03-12

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.