ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Автор(и)

  • Ганна Анатоліївна Мохонько Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • І.А. Муштай Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Світовий досвід показує, що стабільне функціонування будь-якого підприємства  можливо при активному використанні сучасних науково-технічних досягнень, а також на здатності керівництва удосконалювати інноваційну діяльність та впроваджувати нововведення. Молочна  промисловість належить до стратегічно важливого агро-промислового комплексу України і є економічно та соціально важливою складовою харчової промисловості, яка забезпечує населення продуктами харчування.

В даний час в молочній промисловості намітилися суттєві позитивні тенденції:  на підприємствах склалася стійка система розподілу нових технологій, що спираються на сучасну наукову базу; є спеціалізовані підкомплекси, впровадження інновацій на яких пов'язане з меншими фінансовими витратами; існують підприємницькі структури великих підприємств, які дозволяють формувати інноваційні точки зростання економіки регіонів та країни в цілому [2].

Перспективи розвитку молочних підприємств багато в чому визначаються інноваційної привабливістю виробництва, яка є головним фактором підвищення конкурентоспроможності продукції. Метою інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості є збільшення обсягів виробництва продукції на основі нових технологій з урахуванням зміни уподобань споживачів, відбір перспективних науково-технічних розробок. Головними проблемами ефективної інноваційної діяльності даних підприємств є брак власних коштів на розвиток та впровадження інновацій,  нестача власних коштів, недостатня фінансова підтримка держави  [4].

Ефективність інноваційної діяльності – це показник, який визначає здатність інновацій зберегти певну кількість фінансових, трудових, матеріальних ресурсів [1]. Оцінювання ефективності характеризується кількісними та якісними показниками. Наприклад, кількісними показниками є обсяг збільшення прибутку, отриманого від зменшення витрат на виробництво і від зростання обсягу реалізації продукції завдяки впровадженню інновацій. Якісними показниками – зростання компетенції підприємства, покращення екології, посилення позицій бренду та ін. [3].

Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств молочної промисловості  передбачає збільшення обсягів виробництва молочної продукції на основі впровадження інновацій з урахуванням зміни уподобань споживачів. Передусім це впровадження технологічних інновацій – виробництво сирів роздільним способом, використання підсилювачів смаку та барвників, впровадження систем фільтрації, зміна матеріалів упаковки, що збільшують терміни зберігання продукту, отримання молочного жиру з збільшеним строком зберігання, впровадження технології сухої ферментації для дієтичного та дитячого харчування,; виробничих інновацій –  комплексна та повна автоматизація виробництва молочної продукції, виробництво напоїв на основі молочної сироватки, використання штучного холоду; торгівельних інновацій – зміна цінової політики та форми взаємозв’язку з постачальниками та замовниками у формі довгострокових та стабільних договірних відносин. Це дозволить підсилити конкурентні переваги вітчизняного виробника на ринку молока та молочних продуктів, призведе до підвищення якості молочної продукції, зменшення витрат та забезпеченню національної продовольчої безпеки.

Отже, з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності необхідно постійно розробляти та впроваджувати інновації, які будуть покращувати якісні та кількісні показники діяльності підприємств. Такі інновації в молочній промисловості пов’язані з оновленням обладнання, удосконаленням виробництва, використанням новітніх матеріалів упаковки, зміною технології виробництва.

Біографія автора

Ганна Анатоліївна Мохонько, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

к.е.н., доцент

Посилання

Благовіщенська М.М. Інформаційні технології систем управління технологічними процесами / М.М.Благовіщенська, Л.А. Злобін – М.: Вища школа, 2005. – 768 с.

Сафронови Ю.В. Підвищення ефективності розвитку молочного підкомплексу / Ю.В. Сафронови // Світ агробізнесу. – 2013. – № 2. – С. 35-37.

Савицька Г. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний посібник. – К.: Вид-во “ЗНАННЯ”, 2007 - 475с.

Божидарнік Т.В. Інноваційна діяльність підприємств молочної промисловості, як засіб підвищення конкурентоспроможності на ринку / Т.В. Божидарнік, Н.В. Божидарнік // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №3. – Т.2. – С. 85-89.

Опубліковано

2016-05-08

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.