ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • М.Ю. Анікіна Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

На сьогоднішній день для розвитку підприємництва в Україні потрібно приділити увагу одному із найважливіших напрямів: зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Виробники продукції мають змогу збільшувати прибутки, обсяги збуту завдяки виходу на нові ринки та завоювання нових споживачів. Але така діяльність є ризиковою, адже потрібно враховувати всі чинники як в країні підприємства, так і в країні партнера. Вона потребує розробки певної стратегії управління.

Ефективність діяльності підприємства можна покращити застосувавши певні методи управління, які базуються на стратегії та основних принципах, а саме:

‒      бажання збільшити свої прибутки;

‒      покращення продуктивних сил;

‒      збільшення життєвого циклу товару;

‒      контролювання виробничих ресурсів.

Для того щоб впевнитись у виконанні всіх принципів при зовнішньоекономічній діяльності потрібно ввести організаційно-економічну модель. Вона включає нормативно-правові основи ведення діяльності в країні підприємства і країні його партнера, валютно-фінансові, техніко-економічні та соціально-політичні аспекти діяльності всіх партнерів відповідно до умов їх країн [1].

Необхідні етапи для створення організаційно-економічної моделі:

‒      виділення конкретних цілей функціонування;

‒      визначення завдань для реалізації цілей;

‒      виявлення та здійснення заходів для вирішення завдань;

‒      визначення технології здійснення заходів;

‒      виявлення факторів внутрішнього і зовнішнього середовища, що впливають на завдання та заходи;

‒      визначення кількості, якості та видів потрібних ресурсів;

‒      встановлення порядку здійснення заходів враховуючи загальну стратегію та детальне планування дій;

‒      оформлення рішення для презентації керівництву.

Фундаментом для створення ефективної системи організаційно-економічного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності має бути осмислення основних ринкових процесів, а саме:

‒      якість продукції повинна відповідати міжнародним стандартам;

‒      підприємство має регулярно займатися зовнішньоекономічною діяльністю, щоб не втрачати свої позиції на міжнародній арені;

‒      керівник має ставити конкретні і досяжні цілі;

‒      зовнішньоекономічна діяльність потребує більших організаційно-комерційних витрат, хоча дозволяє отримати більше доходів, вигоди та валютної виручки.

Організаційно-економічний механізм – це сукупність практичних заходів, засобів та важелів організаційного та економічного характеру, методів управління, управлінських рішень які дозволяють досягти цілей найефективніше.

Нині для українських підприємств створені наступні умови здійснення зовнішньоекономічної діяльності: можливість вільно розробляти форми і методи ЗЕД, утворювати стратегію розвитку, цінову політику. Наслідком цього є отримання переваг від здійснення зовнішньоекономічної діяльності [2].

Отже, перед кожним керівником стоїть важливе завдання, створити такий механізм, який забезпечить ефективне управління і покращить ефективність його зовнішньоекономічної діяльності.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Дунська А.Р.

Біографія автора

М.Ю. Анікіна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Студент

Посилання

Базалицький Д.М. Організаційно-економічна модель зовнішньоекономічної діяльності сучасного підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com /7_NITSB_2012/Economics/2_103093.doc.htm

Чумікова Т.І. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://enuftir.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/22331/1/165.pdf

Опубліковано

2016-03-09

Номер

Розділ

Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.