ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ У ВИРОБНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Гук Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • А.С. Цвіркун Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

На сучасному етапі розвитку для України важливим є перехід на інноваційний шлях розвитку. Без використання інновацій  ефективність існування підприємства зводиться до мінімуму і створення конкурентоздатного продукту стає неможливим. З цією метою в умовах подолання економічної кризи,  впровадження інновацій є найефективнішим засобом для конкурентної боротьби, оскільки інновації сприяють скороченню витрат виробництва та залученню нових інвестицій.

Впровадження інновацій на вітчизняних підприємствах супроводжується активною участю співробітників та відповідними заходам, що стимулюють інноваційну діяльність та збільшують  престиж працівників-новаторів у колективі. У свою чергу, це зумовить розвиток необхідних процесів щодо удосконалення інноваційної діяльності  серед персоналу підприємства.

Для забезпечення вдалої реалізації інноваційного проекту і впровадження у виробництво нового продукту необхідно використовувати провідні технології та сучасне програмне забезпечення, яке є невід’ємною складовою для вдалої інноваційної діяльності. 

Сьогодні Україна знаходиться в умовах стагфляції, що не сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, крім того відсутня державна підтримка, що в цілому створює перешкоди на шляху інноваційного розвитку підприємств: додаткові ризики, неможливість формування стратегічних планів, зниження конкурентоспроможності продукції, недостатній рівень кваліфікації персоналу.

Під поняттям «продуктова інновація» прийнято розуміти покращення і вдосконалення характеристик вже існуючого товару, чи створення зовсім нового, невідомого товару [1].

Розподіл повноважень з організації інноваційної діяльності (див. табл. 1) повинен базуватися на такій схемі підпорядкування: відповідальний за інновації, а саме за інноваційний продукт, начальник дільниці інноваційного проекту, підпорядковується начальнику технічного управління, а той в свою чергу директору. 

Таблиця 1

Розподіл повноважень з організації інноваційної діяльності

Підрозділ

Відповідальна особа

Повноваження

1

Технічного управління

1.1. Начальник проектно-конструкторського відділу

Розробка нової продукції

1.2.Інженер контрольно-вимірювальних приладів

Метрологічне забезпечення

1.3. Начальник дільниці інноваційного проекту

Слідкує за однозначністю ідентифікації та простежуваністю будь-якого напівфабрикату чи продукції

1.4. Начальник відділу інформаційних технологій та розвитку виробництва

Доводить до відома співробітників необхідні вимоги до роботи та продукції

1.5. Начальник відділу технічного контролю

Контролює якість виготовленої інновації, та придатність до роботи

2

Матеріально-технічне постачання

2.1. Начальник відділу МТП

Оцінює постачальників, та укладає договори на купівлю сировини необхідної для вироблення інноваційних продуктів. Складування та зберігання готової інноваційної продукції

Джерело: Складено авторами на основі [2]

На даний час значно зменшується життєвий цикл інноваційного продукту, що пояснюється наявністю бар’єрів на шляху впровадження інновацій, а наявність нових технологій, постійний інформаційний потік зумовлюють зміну одного товару на інший.

Таким чином, стимулювання інноваційної діяльності, подолання перешкод, які виникають в процесі виходу на ринок інноваційної продукції повинні стати передумовою сучасного розвитку економіки України.

Посилання

Сумець О.М. Товарна інноваційна політика [Електронний ресурс] / О.М. Сумець, Є.М. Ігнатова // Навчальний посібник - Режим доступу http://pidruchniki.com/1365122850422

/marketing/klasifikatsiya_innovatsiy_zhittyeviy_tsikl_innovatsiy

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посібник / укладач: Н.В. Краснокутська – Київ : КНЕУ, 2003. – 504 с.

Опубліковано

2016-05-10

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.