ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ НА РИНКУ ЄС

Автор(и)

  • Алла Рашидівна Дунська Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • І.Д. Усачова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Ринок Європейського союзу є найприбавливішим шляхом розвитку зовнішньоекономічної діяльності України. На сучасному етапі наша країна стикнулася із рядом проблем, що перешкоджають ефективній співпраці із ЄС, зокрема налагодження експортної діяльності.

Швидке падіння обсягів експортної діяльності України на ринку ЄС на сучасному етапі в основному обумовлено неекономічними чинниками, такими як, зупинка металургійного виробництва на Донбасі, що стало причиною скорочення загального обсягу металургійної продукції на 109,4%,  нестабільна політична ситуація у східних областях має негативне відображення на вартісних обсягах експорту, зокрема продукції харчової промисловості, видобувної промисловості, хімічної промисловості, тощо [1].

До основних чинників падіння експорту також можна віднести динаміку розвитку попиту на ринку ЄС, що у 2015 році склало 1,9 %, хоча у перед ризиковий період (2002-2008 рр.) становило 2,4%.

В Україні на сьогоднішній день існує 2 ключових питання, які негайно потребують вирішення: по-перше, українські виробники , а також уряд, недостатньо використовують надані можливості для виходу на ринок ЄС, по-друге, існують значні диспропорції між параметрами попиту країн ЄС та експорту українських товарів [2].

Першу проблему можна вирішити шляхом підвищення активності урядових структур щодо стимулювання експорту, що включає в себе створення сприятливих умов та підтримка вітчизняних виробників у виході на ринки ЄС.

Незважаючи на велику кількість заходів, які проводяться на території ЄС з приводу пошуку нових партнерів, українські виробники не проявляють активність у більшій мірі на таких заходах. Внаслідок повільного пошуку партнерів на європейському ринку а також підтвердження відповідності товарів стандартам ЄС можливості встановлених  для України  вільних тарифних квот використовуються не в повній мірі. Із 27 позицій були повністю вичерпані лише 3, а саме, мед, ячмінна крупа та мука, виноградні та яблучні соки (станом на 1 серпня 2015р.). Найнижчі показники мають етанол (0,1%) та глюкоза (1,9%) [2].

Основна причина диспропорцій українського експорту у торгівлі з європейськими країнами є його орієнтація на сировинні товари, ринок яких характеризується несталістю за місткістю та за цінами. Частка саме сировинних товарів українському експорті до європейських країн перевищує половину від загальної вартості експортних операцій, а, наприклад, частка високотехнологічної продукції становить лише 3,6% (починаючи з 2013 р.) [3].

Ще однією проблемою є недостатня пріоритетність та швидкість роботи щодо відкриття можливостей доступу на європейські ринки, а саме, нескоординованість усіх органів влади. Хоча робота над гармонізацією вітчизняного законодавства вже давно була розпочата, ці законодавчі акти не завжди розглядаються як першочергові, що значно уповільнює розвиток партнерських відносин. Зокрема торгівельних, із Європейським Союзом.

Задля вирішення даних проблем необхідно створити сприятливі умови для залучення іноземних інвестицій, а найголовніше, впровадження механізму їх ефективного використання задля переорієнтації українського експорту  з сировинних товарів на готову продукцію.

Також важливим кроком є використання урядом України досвіду іноземних держав у сфері стимулювання експорту та підтримки вітчизняного виробника у виході на нові конкурентні ринки, зокрема ринок ЄС.

Біографія автора

І.Д. Усачова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Студентка

Посилання

Шаров О. М. "Щодо результатів імплементації Угоди про асоціацію з ЄС у 2015 році та завдань для державних органів України". Аналітична записка [Електронний ресурс] / О. М. Шаров // Національний інститут стратегічних досліджень при Президенті України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://www.niss.gov.ua/articles/2142/

Шинкоренко Т.П. Структурні диспропорції українського експорту товарів до країн ЄС та напрями їх подолання [Електронний ресурс] / Шинкоренко Т.П., Білоцерківець О.Г // Інститут економіки та прогнозування НАН України. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://ief.org.ua/wp-content/uploads/2015/11/%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C-2015.doc.pdf

Структура українського експорту товарів до країн ЄС 2014 р. [Електронний ресурс] // Державна служба статистики – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua

/operativ/operativ2014/zd/kr_tstr/arh_kr_2014.html

Опубліковано

2016-03-09

Номер

Розділ

Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.