ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ АВІАБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Автор(и)

  • Д.В. Грибюк Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Україна – одна з небагатьох країн світу, що має виробництво літаків з повним циклом. Авіабудування є однією з найважливіших галузей економіки України, оскільки здатне забезпечити високий рівень доходів держави у вигляді податків і зборів та створити значну кількість висококваліфікованих робочих місць.

Проте, вітчизняна літакобудівна галузь довгий час залишається у системному кризовому стані, спостерігається зниження науково-технічного та технологічного потенціалу, зростає науково-технологічна відсталість від розвинених держав. Для підприємств галузі характерним є високий рівень зношеності основних фондів (більше 70%), дефіцит молодого покоління кваліфікованих кадрів, відсутність механізму державної підтримки, а також системи стимулювання продажів виробленої продукції як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках [1].

У сучасних умовах функціонування авіабудівні підприємства все частіше стикаються  з проблемами функціональної взаємодії як між підрозділами фірми, так і між дочірніми підприємствами. Це пояснюється певними причинами: переважання вертикальної структури управління з низьким рівнем комунікацій між підрозділами; відсутність концентрації необхідних ресурсів по конкретному продуктовому напрямку в одному місці; низька якість планування етапів створення кінцевого продукту в умовах  великої кількості наявних продуктових напрямів; важкість планування бюджету тощо [2].

Вирішенням зазначених проблем може стати застосування проектно-орієнтованого управління підприємством в цілому, а також окремими його програмами та напрямками.

Проектно-орієнтоване управління – це управлінський підхід, при якому окремо взяті замовлення і завдання, що вирішуються в рамках діяльності організації чи підприємства, розглядаються як окремі проекти, до яких застосовуються принципи та методи управління проектами [3].

Проектно-орієнтоване управління застосовується до організацій, діяльність яких здійснюється у вигляді неперервного виконання великої кількості проектів, якими є більшість авіабудівних підприємств. Так, для розробки кожного окремого літака збирається команда конструкторів, розробників та інших спеціалістів, що спільно працюють над досягненням мети та користуються виділеними на це ресурсами. Окремим проектами також є модифікації існуючих літаків, створення комплектуючих та сервісне обслуговування. Тому, проектно-орієнтоване управління для авіабудівних підприємств є необхідністю.

Наразі на підприємствах авіабудівної галузі України усі проекти реалізуються безпосередньо шляхом виконання конкретних функцій усіма підрозділами, що не завжди є ефективним і доцільним. Тому необхідно здійснити перехід до проектно-орієнтованого управління з функціональною підтримкою проектів усіма необхідними підрозділами. Застосування проектно-орієнтованого управління дозволить авіабудівному підприємству досягти певних результатів:

‒      виготовлення літаків, деталей та комплектуючих відповідної якості згідно з потребами замовника;

‒      зниження витрат на виробництво, шляхом ведення бюджету кожного проекту і його виконання;

‒      концентрація і координація ресурсів всередині кожного окремого проекту;

‒      вдосконалення процесів виробництва тощо.

Як бачимо, управління проектами на авіабудівному підприємстві є необхідним і виправданим заходом, що дозволить мати з цього багато переваг. Це дозволить забезпечити реальну орієнтацію на задоволення потреб замовника, організаційну гнучкість, децентралізацію відповідальності між керівниками окремих проектів тощо.

Науковий керівник: к.е.н., доцент Мохонько Г.А.

Посилання

Література:

Огляд авіабудівної галузі за І півріччя 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.credit-rating.ua

Бродська А.О. Використання інформаційних технологій в управлінні проектами підприємства / А.Л. Бродська // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 13. – С. 8–11.

Проектно-ориентированное управление [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.vspu.ru/workroom/pi51/частьлекции_222222

Проектный менеджмент для проектно-ориентированных компаний [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.pmprofy.ru/content/rus/66/663-article.asp

Опубліковано

2016-05-10

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.