ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • І.А. Шеховцова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine
  • К.А. Пімонова Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", Ukraine

Анотація

Шеховцова І.А.

старший викладач;

Пімонова К.А.

студент

Національній технічний університет України «КПІ»,

м. Київ, Україна

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ФРАНЧАЙЗИНГУ В УКРАЇНІ

Форма підприємницької діяльності франчайзинг є актуальною у світі сьогодні, і визнана, як право, яке надає можливість франчайзі розпочинати власний бізнес або здійснювати певний вид діяльності під торговою маркою франчайзера на основі укладеної франчайзингової угоди. Активне використання даної тактики розпочалося у минулому столітті в країнах Європи та в США, саме тоді відбулося наукове переосмислення франчайзингу, було сформовано теоретичне підгрунтя для подальшого його розвитку.

Сьогодні франчайзинг є загальносвітовою практикою, яка розширила межі торгівлі між державами, стала формою міжнародної інтеграції бізнесу. Так, основними галузями, в яких застосовується франчайзинг є швидке харчування (18%), роздрібна торгівля (14%), надання послуг (12%), будівництво (7 %) [1].

У розвинених країнах близько 50% ВВП формують малі та середні підприємства.  Становлення ринкових відносин в Україні стимулює суб’єктів господарювання до певних кроків, які змогли би забезпечити ефективне функціонування їхніх фірм. Саме франчайзинг може дозволити українській економіці сформувати потужний пласт підприємств, який забезпечить розвиток господарського комплексу держави. Зазначимо, що були зроблені дослідження щодо можливості ефективного впровадження франчайзингу в Україні. Зважаючи на всі переваги даної форми підприємництва, вважається доцільним її популярізацію у вітчизняному бізнесі. Сдід відзначити, що франчайзинг в Україні є більш експериментальною формою, такою, що перебуває на початковому етапі свого розвитку. Згідно даних Franchise Group кількість франчайзерів у країні щорічно зростає, і у 2014 р. даний показник становив 570 компаній, в той час, як у 2001 р. – був лише 48 [2]. У 2015 і 2016 роках показник весь час зростає, тож можна побачити позитивну динаміку росту ролі франчайзингу в українському бізнесі. Проте, необхідно відмітити, що, наприклад, у США 40% товарообігу країни належить даній формі підприємництва, в Євросоюзі – 60%, в Японії – 70%, а в Україні – близько 4% [2, с.52]. Тобто, вважати ріст кількості франчайзерів значним відносно світових показників неможливо. Значним фактором розвитку українського франчайзингу є популярність закордонних франшиз. Підприємства, що використовують іноземні пакети, є найбільш прибутковими, це обумовлено ознайомленістю споживачів з торговою маркою, довірою до вже знайомого бренда, зваженою маркетинговою кампанією франчайзера. Не дивлячись на розповсюдженість  іноземних франшиз, не так багато великих підприємств згодні ставати франчайзерами для українських фірм. Таке обмеження пов’язане з нестабільною економічною ситуацією в Україні, з проблемою захисту інтелектуальної власності, зі слабкою законодавчою базою, з недовірою з боку франчайзерів щодо дотримання встановлених ними стандартів та критеріїв діяльності.

Більшу частину франшиз в Україні становлять саме вітчизняні. Дана особливість обумовлена легкістю входження вітчизняних виробників на ринок та пов’язана з висуванням меншої кількості вимог до них, мінімальною адаптацією до місцевих умов. За даними Franchise Group  близько 36% франчайзі складать підприємства роздрібної торгівлі, приблизно 18% - громадське харчування, 13% - сфера послуг для бізнесу тощо [2]. Аналізуючи ці дані, можна відмітити, що структура українського франчайзингу є подібною до світової, тобто в Україні простежуються певні глобальні тенденції.

Отже, для більш активного впровадження франчайзингової форми підприємництва, підвищення іі ефективності в Україні необхідно рекомендувати більш детально проаналізувати досвід успішних франчайзингових фірм для виявлення ймовірних ризиків, основних бар'єрів, які можуть з'явитися на шляху підприємств, створити надійну та зважену нормативну-правову базу, узгоджену зі світовими стандартами, запровадити пільгове оподаткування для підприємств-франчайзі, розробити державні програми, які будуть направлені на підтримку франчайзерів та франчайзі в Україні тощо.

Таким чином, франчайзинг є досить перспективним напрямом розвитку українського бізнесу, використання якого дозволить державі стимулювати розвиток господарського комплексу до рівня економік розвинених країн.

Біографії авторів

І.А. Шеховцова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

старший викладач

К.А. Пімонова, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

студент

Посилання

Ринок франчайзингу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://franchisegroup.com.ua.

Магомедова А. М. Франчайзинг в Україні: проблеми теорії та практики / А. М. Магомедова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 11. – С. 52-56.

Опубліковано

2016-05-11

Номер

Розділ

Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.