Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.

ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОМБІНОВАНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Олександр Федорович Морозов, Олександр Володимирович Редько
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСАДИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ірина Петрівна Малик, Marina Vladimirovna Shkrobot
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Kateryna Oleksandrivna Kopishynska
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ганна Жалдак
СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Вікторія Олександрівна Шкурат
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Ольга Валеріївна Любарець
Нестабільність курсу валюти в Україні
Marina Viktorovna Murashova
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»
Вікторія Сергіївна Тарянік, Владимир Вадимович Давиденко
СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ольга Александровна Кальченко
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Olga Guk, Olga Shcherbakova
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ольга Сергіївна Дейнека
СУЧАСНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Геннадій Борисович Варламов, Ірина Сергіївна Дідик
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ
Maryna Olegivna Kravchenko
Організаційний розвиток підприємства на інноваційних засадах
Богдана Єфіменко
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ
Valerii Melnyk
ВІРТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
Юлия Андреевна Шеремет, Світлана Олександрівна Пермінова, Юлія Шеремет
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Anastasiia Oleksandrivna Baranchuk
МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ
Анна Юріївна Седлерук, Ольга Володимирывна Гук
НАУКOВI ПIДХOДИ IНВЕCТИЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННOВАЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВА
Ольга Сергіївна Пасько
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Маргарита Олександрівна Чупріна, Ірина Анатоліївна Шеховцова
ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО–ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Тарас Аркадійович Коцко, В. О. Ковальчук, Олександр Сергійович Ченуша
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ АНАЛІЗУ ЕКОЛОГО–ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ
Н.В. Караєва, О.Ю. Підберезна
АКТУАЛЬНІСТЬ ПЕРЕОЦІНКИ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ВІТЧИЗНЯНИХ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
А. В. Лисенко
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ АВТОНОМНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
Марина Олегывна Кравченко, О.М. Калина
ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Жанна Михайлівна Жигалкевич, В.А. Горобець
ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
Катерина Олександрівна Бояринова, А.А. Михайленко
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
К.В. Мусіна, Вікторія Вікторівна Дергачова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ
Людмила Леонідівна Ведута, С.В. Янушкевич
ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олег Анатолійович Гавриш, Алла Рашидівна Дунська
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦЙІЙНИХ МЕТОДІВ ІНТЕРНЕТ–РЕКЛАМИ
М.Б. Найчук–Хрущ, У.І. Когут, І.М. Петрук
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Євген Дергачов
ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Вікторія Вікторівна Дергачова, Д.В. Островерха
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О.В. Дзик
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЙОГО РОЗВИТКОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
В.В. Рухайло, Станіслав Васильович Салоїд
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Алла Рашидівна Дунська, А.С. Цвіркун
АНАЛИЗ АНТИКРИЗИСНЫХ PR–СТРАТЕГИЙ ВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ КОМПАНИИ
Аліса Ібрагімівна Садекова, В.А Гурова
СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
А.І. Сухоруков, О.А. Сухорукова
ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Ганна Анатоліївна Мохонько, К.Г Ткаченко
РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПЕРІОД ІННОВАТИЗАЦІЇ
Дар'я Євгенівна Філіпська
АКТУАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ
Н.П. Хомик
Інноваційна поведінка підприємств в системі економічних відносин
Богдан Тринадцятко
КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Марина Вікторівна Богма
ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ – ЯК ОДНА ІЗ РУШІЙНИХ СИЛ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Олександр Федорович Морозов, Дмитро Абрамов
ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТФЕЛЮ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Дмитро Абрамов

2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.

ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ
Марина Храмцова
Оcобливоcтi фоpмувaння екcпоpтного потенцiaлу пiдпpиємcтв Укpaїни у контекcтi мiжнapодної iнтегpaцiї
Наталія Іванівна Гарбовська, Алла Рашидівна Дунська
ВАШИНГТОНСЬКИЙ КОНСЕНСУС ЯК МОДЕЛЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ
Вікторія Ярославівна Голюк
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ РИНОК: CВIТОВI ТЕНДЕНЦIЇ ТА ПЕРCПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНI
Олександра Олександрівна Петрик, Аліна Володимирівна Стрілець
Особливості виходу вітчизняних промислових підприємств на ринок ЄС
Ірина Миколаївна Манаєнко, Марина Сергіївна Пащенко
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Ірина Миколаївна Манаєнко, Олена Вікторівна Бойко
РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Anastasiya Vasylivna Korepanova
ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Олександр Юрійович Мінкін, Ірина Анатоліївна Шеховцова
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОГЛЯД ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
В.О. Бараннік
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Ліна Петрівна Артеменко, Айна Атаева
ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Іванна Біличенко
ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВА ЗЕД В СУЧАСНИХ УМОВАХ
М.А. Барановська, Ірина Анатоліївна Шеховцова
АНАЛІЗ ІТ-РИНКУ БРАЗИЛІЇ: ІСТОРІЯ, РЕАЛІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ
М.Є. Бодак
ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
В.Ю. Бондар
ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС
Олег Анатолійович Гавриш, Ганна Черняк
МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
Алла Рашидівна Дунська, Анастасія Геннадіївна Локота
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В КОНТЕКСТІ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
Вікторія Вікторівна Дергачова, О.І. Кравченко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Д.В. Зінченко
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
А.В. Крепель
НАУКOВI ПIДХOДИ IНВЕCТИЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННOВАЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВА
Жанна Михайлівна Жигалкевич, O.C. Паcькo
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОEКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ
Олександр Луцик
НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Ірина Миколаївна Манаєнко, Д.В. Грибюк
СТАНОВЛЕННЯ МІНІМУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
В.Р. Окороков, Марина Анатоліївна Пічугіна
ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ І МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Світлана Олександрівна Пермінова, Р.І. Лєксін

3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Людмила Євгенівна Довгань, Оксана Сергіївна Завальна
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Darya Serhiivna Lizyahina, Olena Mykolaivna Savytska
Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі диверсифікації діяльності
Юрій Романович Пасічник
THE ECONOMIC SECURITY IS IMPERATIVE OF MODERN ENTERPRISE MANAGEMENT Abstract. Studied the substance and determined the structure of economic security; clarified the notion of "economic security", found its properties as an object of management; reviewed
Олександра Миколаївна Ляшенко
УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ENTERPRISES CURRENCY AND FINANCIAL RISKS MANAGEMENT
Валерія Андріївна Кавун
Склад як інтегруюча ланка логістичної системи
irina Sergiyvna Lutsenko
Якість як основа формування конкурентоспроможності українського бізнесу
emilia bogdanivna zhmaylo
ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
Iryna Malyk, Hhhh Krachunov
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА РАХУНОК АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ
Людмила Михайлівна Шульгіна, Анастасія Вадимівна Безносюк
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ
Володимир Вадимович Давиденко, Денис Богданович Максименко
АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Kateryna Oleksandrivna Kuznietsova, Oleksandr Sergiiovych Chenusha
АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В ОСТАННІ РОКИ ТА ОСНОВНІ ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
Оксана Олегівна Сич
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ліна Петрівна Артеменко, Г.В. Толмачова
ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ «НОВИЙ ТОВАР»
Людмила Михайлівна Шульгіна, Ю.С. Белінська
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
І.О. Ворончак
РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Оксана Анатольевна Евсеева
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Людмила Євгенівна Довгань, М.О. Матросова
ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Жанна Михайлівна Жигалкевич, А.C. Онопко
ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
А.Є. Кірєєва, Людмила Леонідівна Вудута
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Людмила Михайлівна Шульгіна, К.Е. Ковальчук
ОПЕРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Тарас Аркадійович Коцко
КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Таїсія Василівна Лазоренко
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ
Тарас Аркадійович Коцко, П.А. Ляшенко
ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
К.С. Макарюк
ФРАНЧАЙЗИНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Наталія Котова
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
А.О. Максимчук
КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА ЗА РИНКИ ЗБУТУ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
Олександра Марковська
Дослідження інноваційної поведінки стартап компаній
Богдан Тринадцятко
НАУКОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ
Я.В. Ріпенко
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Людмила Леонідівна Ведута, Я.Д. Мельник
РОЗВИТОК БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Людмила Євгенівна Довгань, І.А. Михайленко
СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Н.Г. Пащина
ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ
М.Я Рупняк
Організаційно-економічні особливості антикризового управління на промислових підприємствах
Олена Миколаївна Савицька, А. Ю. Скляр
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Наталія Євгенівна Скоробогатова
НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Станіслав Васильович Салоїд, С.О. Давиденко
ГРЕЙДУВАННЯ ПОСАД У СИСТЕМІ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ
Наталія Іванівна Ситник, А.А. Жиганівський
ПРОЦЕСНО–ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
В.М. Тупкало, Т.Л. Вальчук
ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КОНТРОЛІНГУ
В.С. Тишкун, Людмила Леонідівна Ведута
АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
О.О. Чулкова