Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ І МОЖЛИВІ НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ Тези доповіді
Світлана Олександрівна Пермінова, Р.І. Лєксін
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ Тези доповіді
Маргарита Олександрівна Чупріна, Ірина Анатоліївна Шеховцова
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС Тези доповіді
Олег Анатолійович Гавриш, Ганна Черняк
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Тези доповіді
Олександр Юрійович Мінкін, Ірина Анатоліївна Шеховцова
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРОЦЕСНО–ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛІНГУ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
В.М. Тупкало, Т.Л. Вальчук
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ Тези доповіді
Anastasiya Vasylivna Korepanova
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» РОЗВИТОК БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Людмила Євгенівна Довгань, І.А. Михайленко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» РОЛЬ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В ПЕРІОД ІННОВАТИЗАЦІЇ Тези доповіді
Дар'я Євгенівна Філіпська
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» РОССИЙСКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ Тези доповіді
Оксана Анатольевна Евсеева
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Тези доповіді
А.І. Сухоруков, О.А. Сухорукова
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВИХ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Н.Г. Пащина
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Склад як інтегруюча ланка логістичної системи Тези доповіді
irina Sergiyvna Lutsenko
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
І.О. Ворончак
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СТАНОВЛЕННЯ МІНІМУЛЬТИНАЦІОНАЛЬНИХ КОМПАНІЙ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ Тези доповіді
В.Р. Окороков, Марина Анатоліївна Пічугіна
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
А.В. Крепель
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Вікторія Олександрівна Шкурат
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СУЧАСНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ Тези доповіді
Геннадій Борисович Варламов, Ірина Сергіївна Дідик
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Тези доповіді
Людмила Леонідівна Ведута, Я.Д. Мельник
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Тези доповіді
Людмила Євгенівна Довгань, Оксана Сергіївна Завальна
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Тези доповіді
Ольга Александровна Кальченко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Ліна Петрівна Артеменко, Г.В. Толмачова
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ – ЯК ОДНА ІЗ РУШІЙНИХ СИЛ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Тези доповіді
Олександр Федорович Морозов, Дмитро Абрамов
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Євген Дергачов
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ ENTERPRISES CURRENCY AND FINANCIAL RISKS MANAGEMENT Тези доповіді
Валерія Андріївна Кавун
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ Тези доповіді
Людмила Михайлівна Шульгіна, К.Е. Ковальчук
 
76 - 100 з 108 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>