Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЗОВНІШНЬОEКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗИ Тези доповіді
Олександр Луцик
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ Тези доповіді
Maryna Olegivna Kravchenko
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Дослідження інноваційної поведінки стартап компаній Тези доповіді
Богдан Тринадцятко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦЙІЙНИХ МЕТОДІВ ІНТЕРНЕТ–РЕКЛАМИ Тези доповіді
М.Б. Найчук–Хрущ, У.І. Когут, І.М. Петрук
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО–ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Тези доповіді
Тарас Аркадійович Коцко, В. О. Ковальчук, Олександр Сергійович Ченуша
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЕКОНОМІЧНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЄЮ Тези доповіді
М.Я Рупняк
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В КОНТЕКСТІ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ Тези доповіді
Вікторія Вікторівна Дергачова, О.І. Кравченко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Олег Анатолійович Гавриш, Алла Рашидівна Дунська
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ Тези доповіді
Людмила Євгенівна Довгань, М.О. Матросова
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Anastasiia Oleksandrivna Baranchuk
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Тези доповіді
А.Є. Кірєєва, Людмила Леонідівна Вудута
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Тези доповіді
Іванна Біличенко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Таїсія Василівна Лазоренко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» КОНКУРЕНТНА БОРОТЬБА ЗА РИНКИ ЗБУТУ ВИДАВНИЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Тези доповіді
Олександра Марковська
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ Тези доповіді
Людмила Леонідівна Ведута, С.В. Янушкевич
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» КОНЦЕПЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ОСНОВА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Марина Вікторівна Богма
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА Тези доповіді
Алла Рашидівна Дунська, Анастасія Геннадіївна Локота
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Анна Юріївна Седлерук, Ольга Володимирывна Гук
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АВІАБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Ірина Миколаївна Манаєнко, Д.В. Грибюк
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» НАУКOВI ПIДХOДИ IНВЕCТИЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННOВАЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВА Тези доповіді
Ольга Сергіївна Пасько
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» НАУКOВI ПIДХOДИ IНВЕCТИЦIЙНOГO ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННOВАЦIЙНOЇ ДIЯЛЬНOCТI ПIДПРИЄМCТВА Тези доповіді
Жанна Михайлівна Жигалкевич, O.C. Паcькo
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» НАУКОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ Тези доповіді
Я.В. Ріпенко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Станіслав Васильович Салоїд, С.О. Давиденко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Тези доповіді
Ірина Миколаївна Манаєнко, Олена Вікторівна Бойко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Нестабільність курсу валюти в Україні Тези доповіді
Marina Viktorovna Murashova
 
26 - 50 з 108 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>