Перегляд списку назв робіт


 
Запланована конференція Назва
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Оcобливоcтi фоpмувaння екcпоpтного потенцiaлу пiдпpиємcтв Укpaїни у контекcтi мiжнapодної iнтегpaцiї Тези доповіді
Наталія Іванівна Гарбовська, Алла Рашидівна Дунська
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ОПЕРАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ ПІДПРИЄМСТВ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА Тези доповіді
Тарас Аркадійович Коцко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Організаційний розвиток підприємства на інноваційних засадах Тези доповіді
Богдана Єфіменко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Організаційно-економічні особливості антикризового управління на промислових підприємствах Тези доповіді
Олена Миколаївна Савицька, А. Ю. Скляр
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Д.В. Зінченко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» Особливості виходу вітчизняних промислових підприємств на ринок ЄС Тези доповіді
Ірина Миколаївна Манаєнко, Марина Сергіївна Пащенко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ Тези доповіді
Valerii Melnyk
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ВИТРАТ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ Тези доповіді
Наталія Євгенівна Скоробогатова
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Тези доповіді
Катерина Олександрівна Бояринова, А.А. Михайленко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ Тези доповіді
Тарас Аркадійович Коцко, П.А. Ляшенко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВА ЗЕД В СУЧАСНИХ УМОВАХ Тези доповіді
М.А. Барановська, Ірина Анатоліївна Шеховцова
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Жанна Михайлівна Жигалкевич, В.А. Горобець
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Ольга Валеріївна Любарець
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗА РАХУНОК АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ Тези доповіді
Людмила Михайлівна Шульгіна, Анастасія Вадимівна Безносюк
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ Тези доповіді
Володимир Вадимович Давиденко, Денис Богданович Максименко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Тези доповіді
Darya Serhiivna Lizyahina, Olena Mykolaivna Savytska
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ Тези доповіді
В.Ю. Бондар
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Тези доповіді
Iryna Malyk, Hhhh Krachunov
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПОБУДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Тези доповіді
Ганна Анатоліївна Мохонько, К.Г Ткаченко
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ Тези доповіді
Ліна Петрівна Артеменко, Айна Атаева
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ «НОВИЙ ТОВАР» Тези доповіді
Людмила Михайлівна Шульгіна, Ю.С. Белінська
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Тези доповіді
Вікторія Вікторівна Дергачова, Д.В. Островерха
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРО ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ КОМБІНОВАНОГО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Тези доповіді
Олександр Федорович Морозов, Олександр Володимирович Редько
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ Тези доповіді
Алла Рашидівна Дунська, А.С. Цвіркун
 
VІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні підходи до управління підприємством» ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ КОНТРОЛІНГУ Тези доповіді
В.С. Тишкун, Людмила Леонідівна Ведута
 
51 - 75 з 108 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>