ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТРАТЕГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ліна Петрівна Артеменко, Г. В. Толмачова

Анотація


У даній статті йдеться про сутність поняття стратегічна конкурентоспроможність, визначення її місця та ролі в системі конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова


стратегічна конкурентоспроможність; стратегія; конкурентоспроможність підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Фатхутдинов Р.А. Стратегическая конкурентоспособность. М.: ЗАО «Издательство

«Экономика», 2005. С.176.

Мазаракі А. А. Торговельне підприємство: стратегія, політика,

конкурентоспроможність: моногр. / А. А. Мазаракі, Д. М. Пшеслінський, І. В. Смолін. – К.:

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 384 с.

Довгань Л.Є. Стратегічне управління: Навчальний посібник. / Л.Є. Довгань,

Ю.В.Каракай, Л.П. Артеменко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 440с.

Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. –М., 1997.

Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. Маркетинг: основи теорії та практики.

Навчальний посібник./ За загальною редакцією В.В. Липчука. – Львів: «Новий Світ - 2000»;

«Магнолія плюс». – 2003. – 288с.

Смолін І.В. Стратегія розвитку торговельного підприємства в ринкових умовах / І.В.

Смолін, Н.М. Лещук. – К.: КДТЕУ, 1999. –73 с.

Кислий В.М., Бондар Т.В. Концепція забезпечення стратегічної

конкурентоспроможності промислового підприємства з урахуванням екологічного фактора /

Механізм регулювання економіки. –2010. – № 3. – Т. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ