АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

О. О. Чулкова

Анотація


У статті розглянуті проблеми адаптивного управління сучасним підприємством,
проаналізовано необхідність формування управлінської політики забезпечення адаптації підприємства до умов зовнішнього середовища, обґрунтовано базові методологічні принципи побудови системи адаптивного управління підприємством.


Ключові слова


нестабільність зовнішнього середовища; адаптація; адаптивне управління підприємством; фактори зовнішнього середовища; адаптивна стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонов В.Н., Терехов В.А., Тюкин І.Ю. Адаптивне управління в технічних

системах. – СПб.: СПбУ, 2001. – 244 с.

Грунін O.A., Куприн A.A. Формування адаптивності систем управління

організацією підприємницького типу. – СПб: «Астеріон», 2010. – 188 с.

Ефендієв Б.А. Розробка і функціонування адаптивних систем управління

організацією // Російське підприємництво. – 2008. – №11. Вид. 1 (122). – C. 21–25.

Кравченко О. Принципи побудови адаптивної системи управління підприємства в

умовах нестабільності економіки / Збірник наукових праць ДЕТУТ. Скрія «Економіка і

управління», 2010. Випуск 15. – С. 213–218.

Орлова К.Є. Визначення механізму адаптації підприємств до умов зовнішнього

середовища / К.Є. Орлова // Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково–виробничий

журнал. – 2011. – № 5. – С.174–178.

Погорєлов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства / Ю.С. Погорєлов //

Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10. – С. 51–59.

Самочкін В.Н. Гнучкий розвиток підприємства. Аналіз і планування. – М.: Діло,

– 336 с.

Харитонова А.В. Основные направления механизма адаптации на

металлургическом предприятии[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://teoria–

practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2011/7/ekonomika/haritonova.pdf

Галушко Є.С., Галушко С.А. Обоснование организационно–экономического

механизма адаптации предприятия / ВісникСевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 130/2012. Серія:

Економіка і фінанси. – Севастополь, 2012. – С. 43–47.

Інформація Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua


Пристатейна бібліографія ГОСТ