АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

В.С. Тарянік, Володимир Вадимович Давиденко

Анотація


В статті розкривається роль антикризового управління у діяльності
підприємства. Охарактеризовано основні етапи розробки фінансової
стратегії. Проаналізовано взаємозв’язок фінансової стратегії та
антикризового управління. Також досліджено необхідність антикризового управління та запропоновані варіанти подальшого розвитку.


Ключові слова


управління; криза; антикризова стратегія; управління розвитком.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Финансовый менеджмент [Текст]: Учбовий курс. – 2-ге

вид., перероб и дооп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.

Наливайко Анатолій Петрович. Теоретичні засади стратегії

підприємства: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Київський національний

економічний ун-т. - К., 2002. - 373, 46 арк. , табл. - Бібліогр.: арк. 359-372.

Красношапка В.В., Моргун О.В. Електронне наукове фахове видання

«Ефективна економіка» журнал № 2 (2015): Фінансові стратегії у контексті

антикризового управління [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1834 – Назва з екрана.

Teлін С.В. Антикризове управління як одне з напрямів підвищення

ефективності діяльності підприємства / А.М. Ткаченко, С.В. Телін;

Економічний вісник Донбасу, 2010. – № 3. – с. 122-124.


Пристатейна бібліографія ГОСТ