НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Станіслав Васильович Салоїд, С. О. Давиденко

Анотація


У статті розглянуто сутність конкурентоспроможності, подано основні підходи
до її визначення. Розкрито та удосконалено поняття «конкурентні переваги». Визначено взаємозв’язок конкурентоспроможності та стратегічного планування. Виокремлено основні види конкурентних стратегій, що можуть бути базисом для розвитку конкурентоспроможності підприємства.


Ключові слова


конкурентоспроможність; конкурентні переваги; підприємство; стратегія; планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Формированиеконкурентнойпозициипредприятия в условияхкризиса: Монография

/ А.Н. Тищенко, Ю.Б. Иванов, Н.А. Кизим, Е.В. Ревенко, Т. М. Чечетова-Терашвили /

Подобщ. Ред. А.Н. Тищенко.- Х. : ИД «ИНЖЕК», 2007, –376с.

Портер М. Конкуренция: [Учеб. пособие: Пер. с англ.] / М. Портер [Под ред.

Я.В. Заблоцкого] – М. и др.: Изд. дом «Вильямс», 2001. – 495 с.

Экономическаястратегияфирмы: Учеб.пособие /Под ред. проф. А. П. Градова,

СПб.: Спец. Лит-ра, 1995. – 415с.

Иванов Ю. Б. Конкурентоспособностьпредприятия в

условияхформированиярыночнойэкономики: Монография / Ю. Б. Иванов– Х.: РИО

ХГЭУ, 1997. – 246 с.

Управління конкурентоспроможністю підприємства: Підручник / Ю.Б. Іванов,

М.О. Кизим, О.М. Тищенко, О.Ю. Іванова, О.В. Ревенко. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 320с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ