НАУКОВІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Я. В. Ріпенко

Анотація


У статті проаналізовано сучасний стан та тенденції розвитку металургійної
галузі. Проведено короткий аналіз та виявлено проблеми діяльності металургійних підприємств на вітчизняному ринку. Розроблено перелік рекомендацій щодо підвищення технологічної конкуренції вітчизняних підприємств чорної металургії.


Ключові слова


інновації; конкурентоспроможність; технологія; технологічна конкурентоспроможність; чорна металургія; металопродукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Піддубна Л. І. Технологічна конкурентоспроможність підприємства і сучасні

стратегії її формування / Л. І. Піддубна // Вісник ХДЕУ. – 2001. – №4 (20) – с. 95-99.

Міценко, Н. Г. Конкурентоспроможність і конкурентні переваги підприємства в

сучасних ринкових умовах / Н. Г. Міценко, О. С. Смик // Науковий вісник НЛТУ України.

– 2009. – Вип. 19.3.

Венгер В. В. Підвищення конкурентоспроможності підприємств чорної металургії

[Електронний ресурс] / В. В. Венгер / Веб-ресурс науково-практичних конференцій . –

– Режим доступу: http://www.confcontact.com/20130214_econ/3.htm

Статистична інформація [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики

України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Word steel in figures 2013 [Електронний ресурс] / Word Steel Association . – Режим

доступу: http://www.worldsteel.org


Пристатейна бібліографія ГОСТ