Управління конкурентоспроможністю підприємства на основі диверсифікації діяльності

Юрій Романович Пасічник

Анотація


У статті розглядається проблема управління конкуренто-спроможністю підприємства. Запропоновано впроваджувати стратегії диверсифікації діяльності як ефективний метод вирішення зазначеної проблеми. Визначено причини та обґрунтовано варіанти, за якими може бути втілена обрана стратегія. Доведено, що вдале впровадження стратегії  диверсифікації діяльності підприємства дозволить подолати можливі кризи, збільшити рівень рентабельності, утримувати та покращувати позиції на ринку.

Ключові слова


управління конкурентоспроможністю, диверсифікація; стратегія; причини диверсифікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богачев В.Ф. Стратегія малого підприємництва / В.Ф. Богачев, В.С. Кабаков,

А.М. Ходаток – СПб: Вид-во “Корвус”, 2005. – 224 с.

Боумен К. Основы стратегичесского менеджмента / К. Боумен; Пер. з англ. под

ред. Л.Г.Зайцева, М.І.Соколовой. – М.: Юнити. 2010. – 174 с.

Володькін М.В. Стратегічний менеджмент: уч.посібник / М.В. Володькін – К.,

– 365 с.

Коваленко С.П. Диверсифікаціявиробництва – цілі і напрямки діяльності /

С.П. Коваленко – 2011. – №1. – C.107–113.

Ковтун О.І. Стратегіяпідприємства :підруч / О.І. Ковтун – Львів : НовийСвіт –

– C. 71–79.

Корінько М. Д. Диверсифікація: теоретичні та методологічніоснови: підруч /

М. Д. Корінько – Львів :НовийСвіт – 2009. – C. 171.


Пристатейна бібліографія ГОСТ