ФОРМУВАННЯ НАПРЯМІВ ТА УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

К. С. Макарюк

Анотація


В статті розкриваються особливості механізму забезпечення
конкурентоспроможності інженерної компанії «ІВІК». Розглядаються підходи та
методи аналізу стану підприємства та його базових стратегій. Визначаються зовнішні та внутрішні конкурентні переваги як засоби забезпечення конкурентоспроможності підприємства, проводиться оцінка конкурентоспроможності підприємства за якістю його продукції (робіт або послуг).


Ключові слова


конкурентоспроможність; механізм забезпечення конкурентоспроможності; аналіз конкурентоспроможності

Повний текст:

PDF

Посилання


Дунська А.Р. Високотехнологічне виробництво як основа конкурентоздатності

національної економіки України // А.Р. Дунська. – Сучасні підходи до управління

підприємством. – К., 2013. – Т. 2. – С. 197–201.

Комаренко І. С. Сутність поняття «конкурентоздатність підприємтв» і його

особливості для підприємств харчової промисловості України// І.С. Комаренко. –

Управління економікою: теорія та практика. – Донецьк, 2011. – С. 251–270.

Півторак Я.І. Якість і конкурентоздатність продукції як важливі фактори

інтенсифікації економіки. // Я.І. Півторак. – Науковий вісник. – Львів, 2011. – Серія

«Економічні науки». – С. 178–180.

Філь О.А. Методологічна основа, структура та зміст теоретичної моделі розвитку

конкурентоздатності сучасних організацій. // О.А. Філь. – Актуальні проблеми психології.

– К., 2012. – Організаційна психологія, економічна психологія, соціальна психологія. –

С. 289–296.

Чорна О. Методологія та методика дослідження конкурентоспроможності //

О.Чорна. – Фінансово–економічний механізм інноваційного розвитку і формування

конкурентних переваг підприємств і територій. – Т., 2011. – С. 151–154.


Пристатейна бібліографія ГОСТ