УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНИМИ ПЕРЕВАГАМИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ

К. Е. Ковальчук, Людмила Миколаївна Шульгіна

Анотація


У статті розглянуто сутність понять «конкурентні переваги», «конкурентоспроможність підприємства», визначено важелі регулювання конкурентоспроможністю, наведені методологічні завдання вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємства.


Ключові слова


конкурентні переваги; конкуренція; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Должанський І.З.Конкурентоспроможність підприємства: навчальний посібник /

І.З. Должанський, Т.О. Загорна – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 384 с.

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навчальний

посібник / С.М. Клименко, Т.В. Омельяненко – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 520 с.

Клименко С.М., Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навчальний

посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 527 с.

Портер М. Е. Стратегія конкуренції / М. Е. Портер ; [пер. з англ. А. Олійник,

Р. Спільський]. – К. : Основа, 1997. – 390 с.

Ткачова Н.П. Формування конкурентних переваг промислового підприємства / Н.П.

Ткачева – Управління розвитком : зб. наук. праць – Харків : ХНЕУ. – 2011. – №4(101). –

С.233-235.


Пристатейна бібліографія ГОСТ