ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Жанна Михайлівна Жигалкевич, А. С. Онопко

Анотація


У статті систематизовано та узагальнено наукові погляди на зміст та сутність
інновацій. Проаналізовано та виявлено різницю між поняттями «інновація» та «новація». Визначено причини, які обумовлюють впровадження інновацій для забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Класифіковано інновації, що впливають на конкурентоспроможність підприємств. Зазначено перелік ефектів від впровадження інновацій на підприємстві з точки зору його конкурентоспроможності.


Ключові слова


інновація; конкурентоспроможність; забезпечення; підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Завлина П.Н. Инновационный менеджмент / П.Н. Завлина – М.: ЦИСТ, 1998. – 568 с.

Бондаренко А.Ф. Инновационный бизнес / А.Ф. Бондаренко – Сумы, 1998. – 168 с.

ШумпетерЙ. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской

прибыли, капитала и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер; пер. с нем.– М.: Прогресс, 1982. –

с.

Круш П.В. Економіка підприємства / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, Б.М. Сердюк. – К.:

Ельга - Н, КНТ, 2007. – 780 с.

Валдайцев С.В. Антикризисное управление на основе инноваций / С.В. Валдайцев. –

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 312 с.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект: монографія /

[Саблук П.Т., Шпикуляк О.Г., Курило Л.І. та ін.] – К. : ННЦ ІАЕ, 2010. – 706 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ