ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ «НОВИЙ ТОВАР»

Ю. С. Белінська, Людмила Михайлівна Шульгіна

Анотація


У статті автори зазначили, що в сучасних умовах підприємства повинні
приділятиналежну увагу розробленню та впровадженню на ринок нових товарів. Розглянули сутність понять «новий товар» і «новий продукт». Визначили етапи проходження товару згідно з концепцією життєвого циклу. Довели, що впровадження нового товару на ринок залежить від обраної підприємством маркетингової стратегії.


Ключові слова


новий товар; модифікація; життєвий цикл; маркетингова стратегія

Повний текст:

PDF

Посилання


Волков О.І. Економіка підприємства. М.: ИНФРА М, 2007. - 416 с.

Маркетинг: Підручник/ О.Н. Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А. Красильников та

інших/Під ред. О.Н. Романова. – М.: Банки біржі,ЮНИТИ, 2004.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / Пер. с англ. Ю.Г. Каптуревского. –

СПб.: Питер, 1999. – 416 с.

Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост.

вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

Бутенко Н.В. Основи маркетингу : навчальний посібник/ Н.В. Бутенко [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: [http://buklib.net].


Пристатейна бібліографія ГОСТ