СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

А.В. Крепель

Анотація


У даній статті проаналізовано сутність стратегічного планування та його застосування підприємством при зовнішньоекономічній діяльності. Проаналізовано специфіку стратегічного планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств, етапи процесу планування поведінки організації на зовнішньому ринку, а також принципи щодо вибору стратегічних альтернатив.

Ключові слова


стратегія; планування; зовнішньоекономічна діяльність;

Повний текст:

PDF

Посилання


Ackoff R. Concept of Corporate Planning / R. Ackoff. – New York : Wiley, 1970. – Р. 1.

Snyder N. How Managers plan – The Analysis of Managerial Activities / N. Snyder and W. Glueck // Long Rang Planning. – 1980. – February. – Р. 70–76.

Мінцберг Г. Зліт та падіння стратегічного планування / Г. Мінцберг. – К. : Вид–во Олексія Капусти. – 2008. – 389 с.

Гордієнко П. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / П. Гордієнко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с.

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / Н.В. Краснокутська. – К. : КНЕУ, 2003. – 504 с.

Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. - 2-ге вид., перероб. І доп.. К.:Знання,2008. - 518c.

Кутідзе Л.С. Роль стратегічного маркетингу у формуванні експортного потенціалу регіону. / Л.В. Кутідзе // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Логістика. – 2003. – № 472. – С. 103-108.

Каракай Ю.В. Технологія формування стратегічного менеджменту. / Ю.В. Каракай // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. - №10. – С. 3-7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ