ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ АЛЬТЕРНАТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Д.В. Зінченко

Анотація


В статті розглянуто поняття стратегії та стратегічного розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовано основні завдання стратегічного управління ЗЕД. Досліджено перешкоди на шляху формування та впровадження стратегії. Обґрунтовано необхідність формування організаційного забезпечення стратегічного управління та наведено основні організаційно-управлінські фактори забезпечення стратегічного розвитку ЗЕД підприємства.

Ключові слова


стратегія ЗЕД; стратегічний розвиток; організаційне забезпечення;

Повний текст:

PDF

Посилання


Косенко С.В. Теоретичні положення стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств: визначення та класифікація / С.В. Косенко // Економіка та правління підприємствами машинобудівної галузі: проблема теорії та практики, 2011. – № 3(15). – С.117-127

Чайкова О.І. Методичний інструментарій щодо формування та реалізації стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства / О.І. Чайкова // Вісник Слов’янского університету: – Харків, 2012. – Том ХV. №2. – С.42-48

Бистров А.Г. Особливості та зміст організаційно-управлінських інновацій / А.Г. Бистров // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2011. – № 2(38). – С. 49-53.

Баула О.В. Особливості формування стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства в сучасному глобалізаційному просторі / О.В.Баула, А.В.Сачук // Материали за IX-а международна научна практична конференция «Настоящи изследования и развитие - 2013». –– Том 7. Икономики: София, «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2013. –С.64 -68.

Кісь О.П. Формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / О.П. Кісь; Харк. нац. екон. ун-т. – Х., 2005. – 21 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ