ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ВВП ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Іванна Біличенко

Анотація


В даній науковій статті досліджено проблему високої енергоємності вітчизняного ВВП, визначено фактори, що впливають на зміну показника енергоефективності економіки та запропоновано шляхи підвищення енергоефективності вітчизняного виробництва.

Ключові слова


енергоємність ВВП; енергоефективність економіки; енергоресурси; стратегія, фактори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року від 24.07.2013 №1071-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1071-2013-%D1%80.

Шидловський А. Енергоємність валового внутрішнього продукту / А. Шидловський, М. Кулик // Вісник НАН України. – 1999. – №4.

Енергоефективність в Україні та країнах ЄС / Офіційний веб-сайт ТОВ «Нафтогазбудінформатика» [Електронний ресурс]. – 2014. – Режим доступу: http://www.ngbi.com.ua/enef.htm

Самборський В.О. Фактори впливу на стан енергоефективності національної економіки / В.О. Самборський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2009. - № 1.

Дияк И. Энергосбережение: сегодняшние реалии. / И.Дияк // Дзеркало тижня. – 2008. – №21 (700).

Пендзин О. Аналіз сучасного стану паливно-енергетичного комплексу України / О. Пендзин // Євроатлантикінформ. – 2006. – № 2.

Яснюк Т. Стан і перспективи регіонального розвитку паливно-енергетичного комплексу України / Т. Яснюк // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2011. - № 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ