ПIДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТI ПIДПРИЄМСТВА ЗЕД В СУЧАСНИХ УМОВАХ

М.А. Барановська, Ірина Анатоліївна Шеховцова

Анотація


В статті досліджені теоретичні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито сутність основних факторів, які впливають на конкурентоспроможність підприємств зовнішньоекономічної діяльності. Наведено пропозиції щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних виробників.

Ключові слова


зовнішньоекономічна діяльність; конкурентоспроможність; інтелектуальні ресурси; інновації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Визначення і оцінка факторів, які формують інтелектуальний потенціал організації [Електронний ресурс] / Е. А. Арсирій, В. Я. Погорецька, К. Е. Рябчук, А.А. Саєнко. – Режим доступу до журн. http://www.nbuv.gov.ua/portal/

soc_gum/Prom/2010_2/Arsiriy.pdf.

Красностанова Н. Е. Стратегічний аналіз і оцінка конкуренто- спроможності промислового виробництва / Н. Е. Красностанова, П. С. Маковеєв // Фінансова консультація. – 2001. – № 21 – 22. – С. 55-59.

Нові горизонти HR-менеджмента в економіці знань [Електронний ресурс] / А.А. Денисова]. – Режим доступа: http://www.b-seminar.ru/article/show/185.htm.

Підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі удосконалення якості робочої сили [Електронний ресурс] / Е. А. Волкова, Е. В. Каліннікова. – Ульяновськ : УлГТУ. – 2010. – С. 229. – Режим доступу до журн. http://venec.ulstu.ru/

lib/disk/2010/Volkova.pdf

Портер М. Конкуренція / М. Портер; пер. з англ. – М.: Видавництво Вільямс, 2001. – 495 с.

Портер М. Міжнародна конкуренція / М. Портер; пер. з англ. – М.: Міжнародні відносини, 1993. – 896 с.

Edvinsson L. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower / L. Edvinsson, M. S. Malone. – New York: HarperCollins, 1997. – 225 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ