СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

А.І. Сухоруков, О.А. Сухорукова

Анотація


Розглянуто роль інноваційного менеджменту у забезпеченні синергетичного ефекту у виробничо–економічних системах в умовах динамічних змін у зовнішньому середовищі. Визначено характер утворення синергетичного ефекту в процесі поєднання потенціалу інновацій та можливостей підприємства. Подано модель оптимізації інноваційної програми підприємства, що має на меті отримання синергетичного ефекту від сумісного впровадження нововведень та враховує інтереси і ресурсні обмеження регіону, де розташоване підприємство.

Ключові слова


конкурентоспроможність; ефективність; синергетика; інновації; менеджмент;

Повний текст:

PDF

Посилання


Йозеф А. Шумпетер. Теорія економічного розвитку: Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / пер. з англ. В. Старка. – К.: Видавничий дім»Києво–Могилянська академія», 2011. – 242 с.

Хакен Г. Синергетика. – М.: Мир, 1980. – 406 с.

Люлёв А.В. Интерпретация фазовых переходов в экономических системах // Механізм регулювання економіки. – 2007. – №3. – С. 179–184.

Бойко–Бойчук Л. Синергетика як методологічний підхід у дослідженнях соціальних наук [Текст] / Л. Бойко–Бойчук // Людина і політика. – 2003. – № 5. – С. 56–63.

Портер М. Конкуренція.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – С. 135–157.

Сухоруков А.І. Управління інноваціями / Сухоруков А.І., Недашківський М.М., Данілов О.Д., Сухорукова О.А. – К.: «Видавничий дім Комп’ютерпрес». – 2003. – 206 с.

Сухоруков А.І. Національна економічна безпека (навчальний посібник) / Сухоруков А.І., Мошенський С.З., Петрук О.М. – Житомир: ПП “Рута”, 2010. – 384 с.

Сухоруков А.І. Синергетичні аспекти забезпечення економічної безпеки держави // Вісник ТНЕУ. – 2009. – №2. – С.23–36.

Сухоруков А.І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави / А.Сухоруков, Д. Остапчук // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – №1–2. – С.19–22.


Пристатейна бібліографія ГОСТ