ПІДВИЩЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Жанна Михайлівна Жигалкевич, В.А. Горобець

Анотація


В статті досліджено сутність інноваційної активності підприємств. Проведено
аналіз рівня інноваційної активності та її вплив на конкурентоспроможність українських підприємств. Виділено основні етапи планування бізнес-процесів на підприємствах. Розроблено алгоритм організації впровадження планування бізнес-процесу «інноваційна активність» для підвищення конкурентоспроможності підприємств.


Ключові слова


інноваційна активність; інноваційна діяльність; конкурентоспроможність; планування; бізнес-процес;

Повний текст:

PDF

Посилання


Стеченко Д.М. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності економік регіонів України [Електронний ресурс] / Д.М. Стеченко// Теоретичні та прикладні питання економіки. – Випуск 24. – Режим доступу: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2011_24/Zb24_14.pdf

Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Габитов А.Ф. Сущность инновационного процесса и основные этапы его исследования в экономической литературе / А.Ф. Габитов// Проблемы современной экономики, 2007. – 2 (22). – С. 82.

Шаронов А.Н. Управление инновационной активностью предприятия как ключевое направление повышения интенсивности инновационной деятельности// Вопросы новой экономики. – 2011. – № 4. – С. 46-50


Пристатейна бібліографія ГОСТ