Політика конференції

Політика доступу до архівів

У інтересах авторів та читачів презентації доповідей конференцій, розміщених на цьому сайті публікуються у режимі відкритого доступу.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Секція 1. Інноваційно-інвестиційне підприємництво як основа економічного зростання

Секція 2. Міжнародний бізнес в умовах тенденцій розвитку глобальних викликів

Секція 3. Менеджмент сучасного бізнесу в умовах трансформаційних перетворень економіки

Секція 4. Логістика та управління ланцюгами поставок: вітчизняний та закордонний досвід

 

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Участь у конференції передбачає:

  • публікацію тез. За результатами конференції буде виданий Збірник тез конференції. Доповідачі отримають довідку про участь;
  • публікацію статті в електронному Збірнику наукових праць «Сучасні підходи до управління підприємством».