Презентації та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

1. Інноваційні, інформаційні, інвестиційні складові сучасних підходів до управління підприємством.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «ЕЛЕКТРОПРИЛАД»
Вікторія Сергіївна Тарянік, Владимир Вадимович Давиденко
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Ольга Сергіївна Дейнека
СУЧАСНІ ПІДХОДИ В УПРАВЛІННІ ЕНЕРГОПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ЕНЕРГО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Геннадій Борисович Варламов, Ірина Сергіївна Дідик
ІННОВАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
К.В. Мусіна, Вікторія Вікторівна Дергачова
ЕЛЕМЕНТИ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Олег Анатолійович Гавриш, Алла Рашидівна Дунська
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗМІСТУ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Євген Дергачов
ПРІОРИТЕТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Вікторія Вікторівна Дергачова, Д.В. Островерха
ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
О.В. Дзик
ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Алла Рашидівна Дунська, А.С. Цвіркун

2. Макроекономічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в контексті міжнародної інтеграції.

Оcобливоcтi фоpмувaння екcпоpтного потенцiaлу пiдпpиємcтв Укpaїни у контекcтi мiжнapодної iнтегpaцiї
Наталія Іванівна Гарбовська, Алла Рашидівна Дунська
МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
Алла Рашидівна Дунська, Анастасія Геннадіївна Локота
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА В КОНТЕКСТІ ДЕЗІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ З РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ
Вікторія Вікторівна Дергачова, О.І. Кравченко

3. Формування та розвиток конкурентоспроможності сучасного бізнесу.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
Людмила Євгенівна Довгань, Оксана Сергіївна Завальна
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА ОСНОВІ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИТРАТ
Володимир Вадимович Давиденко, Денис Богданович Максименко
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Людмила Євгенівна Довгань, М.О. Матросова
РОЗВИТОК БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Людмила Євгенівна Довгань, І.А. Михайленко
НАУКОВІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
Станіслав Васильович Салоїд, С.О. Давиденко