Інформація для авторів

VIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ» З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Ви хочете подати доповідь на цю конференцію? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці "Про конференцію", а також прочитати основну інформацію про конференцію на головній сторінці.

 

 

  • Для участі в конференції потрібно надіслати в оргкомітет в електронному вигляді заявку учасників, тези, статтю окремими файлами (zayavka_prizvische, tezy_prizvische, stattya_prizvische, kvitan_prizvische), до 01 березня 2016 р. електронною поштою на адресу: konfkafmen@kpi.ua; копію квитанції про оплату до 15 березня 2016 р. Сплата організаційного внеску відбувається після прийняття тез до друку.
  • Назва файлів з електронною версією тез та з даними про авторів повинна збігатися з прізвищем першого автора.
  • Після прийняття тез до друку авторам надсилається на електрону адресу детальна інструкція щодо реєстрації та електронного подання тез на сайті конференції. Звертаємо Вашу увагу, що розміщення матеріалу авторами через систему OJS на сайті конференції є  обов’язковою умовою  публікації роботи у друкованому Збірнику тез конференції!
  • Для магістрів, бакалаврів опублікування результатів досліджень у Збірнику тез можливе тільки у співпраці з науковим керівником.
  • Якщо автор статті не має наукового ступеню, окремим файлом має бути надіслано відскановану рецензію наукового керівника, засвідчену підписом та печаткою. Відсканований варіант рецензії подається разом зі статтею.
  • За відправлення матеріалів електронною поштою, переконайтесь в їх надсиланні, отримавши відповідь Оргкомітету протягом 4 днів.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

-         Обсяг тез – одна повна сторінка формату А4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx;. шрифт Arial, 10 пт, інтервал 1, відступ першого рядка – 1 см. Поля дзеркальні: верхнє – 20 мм, всередині – 20 мм, нижнє – 20 мм, ззовні – 20 мм. Підписи під рисунками, таблицями – Arial (звичайний),кегль – 10, міжрядковий інтервал – 1.  Графіки та рисунки виконувати вмонтованими засобами Word, посилання у тексті обов’язкове та здійснюється за зразком: [1, с.1]  (перша цифра – порядковий номер літературного джерела; друга цифра – номер сторінки).

-         Формули треба набирати в редакторі формул Microsoft Equation, нумерація справа, в круглих дужках, не відступаючи від правого поля.

-         Нумерацію сторінок не ставити.

-         Література нумерована в окремих абзацах, шрифт Arial, кегль 10 (не користуватись автоматичною нумерацією). Література має бути обов’язково оформлена згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

-         Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: прізвище та ініціали автора (не більше двох) (шрифт – напівжирний, курсив); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); текст; література.